Utvecklar system för kapacitetsstark busstrafik

Bus Rapid Transit system har utvecklats världen över. Foto: Sveriges Bussföretag

Nu lanseras den nya uppdaterade webbsidan brtisverige.nu, Bus Rapid Transit. BRT-systemen finns runt om världen och så även i Sverige.  BRT är ett utmärkt transportmedel för att avlasta trängseln. Syftet med hemsidan är att lyfta fram de positiva fördelarna med BRT, fakta, goda exempel och utländska satsningar på kapacitetsstark busstrafik. Webbplatsen ger stöd, inspiration och kunskap om hur system för kapacitetsstark busstrafik, Bus Rapid Transit system kan och har utvecklats världen över. Här finns också exempel från Sverige, även om de i nuläget är få. Något som BIL Sweden, branschorganisation för tillverkare och importörer av bilar, lastbilar och bussar samt bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Bussföretag vill ändra på.

– Med brtisverige.nu vill vi vitalisera debatten om vad kapacitetsstark busstrafik är och kan vara. Pandemin har drabbat bussbranschen och hela kollektivtrafiken hårt. Nu behöver vi vinna tillbaka våra resenärer och locka nya att ta bussen. Då behöver vi investera för framtiden, samtidigt som vi måste se till att varje satsat krona ger maximal utdelning i form av kapacitetsstark, resurseffektiv, klimatvänlig och attraktiv kollektivtrafik. Genom att exempelvis köra elektrifierade bussar i separat körfält och låta kollektivtrafiken ta plats kan våra resenärer uppleva hur de kommer fram snabbare, tystare och tryggare. BRT-system tar också jämfört med andra kollektivtrafiksystem kortare tid att bygga och kräver lägre investeringar, kommenterar Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag.

– Sverige har flera duktiga fordonsleverantörer som idag levererar system för BRT i hela världen. Fram tills nu har vi i Sverige några linjer i Stockholm, Skåne och Värmland som helt eller delvis kan betecknas som BRT. Nu vill vi tillsammans visa många fler regioner vad vi kan åstadkomma med satsningar på kapacitetsstarka buss-system. Vi har därför inlett en serie samtal på ämnet med regionala politiker samt uppdaterat webbplatsen brtisverige.nu Det ger oss underlag och perspektiv för att kunna gå vidare med frågan i en svensk kontext, kommenterar Victoria Elmgren, utredare på BIL Sweden.

På brtisverige.nu möts besökaren av fakta och goda exempel med ett bussystem för effektiv och hållbar kollektivtrafik med täta turer och hög medelhastighet. Här finns utförliga förklaringar av vad BRT är och vad som karakteriserar buss-system som kan klassas som BRT. Här finns beskrivningar över fullskaliga system från världens alla hörn och exempel på linjer i Sverige som planeras och drivs utifrån dessa principer.