DSV öppnar Afrikas största integrerade logistikcenter

Centret i Gauteng, Sydafrika, är det största i sitt slag i Afrika. Foto: DSV

Nyligen kunde DSV öppna sitt nya integrerade logistikcenter i Gauteng, Sydafrika och det är inte vilket logistikcenter som helst, säger DSV:s representanter. 

Centret kommer att vara det största i sitt slag i Afrika, och DSV ser det som ett sätt för dem att tillhandahålla ett förstärkt och mer effektivt logistiknät för sydafrikanska kunder. 

Stora möjligheter

Dramatiska ämnen som krig, korruption och svält dominerar fortfarande internationell rapportering på den afrikanska kontinenten. Men det är hög tid att tänka om: Afrika är tillväxtmästare bland kontinenterna idag. Sex av de tio snabbast växande ekonomierna i världen finns i Afrika. Detta är resultatet av en studie som genomförts gemensamt av företagskonsultföretaget KPMG och Handelsblatt Research Institute.

Afrikas ekonomi växer

Afrika har nått ett nytt utvecklingsstadium: Afrikas bruttonationalprodukt (BNP) per capita har femdubblats sedan millennieskiftet.

År 2017 var kontinentens BNP 2 250 miljarder amerikanska dollar och därmed ungefär i nivå med Frankrikes ekonomiska makt, enligt studien ”Hype or Market? - Strategier och framgångsfaktorer för den tyska ekonomin i Afrika ”av KPMG och Handelsblatt Research Institute. 400 tyska företag och många experter intervjuades som en del av studien.

Seriös platsleverantör vid upphandling

Enligt studien upplever kontinenten ett starkt uppsving och hoppar över tekniska utvecklingsstadier: istället för fasta telefoner använder många mobiltelefoner direkt och betalningstransaktioner genomförs via mobilkommunikation istället för bankkontor. Och i stället för från kraftverk kommer elen från decentraliserade solsystem. Afrika behöver nu infrastruktur för transport och kommunikation samt maskiner och system för att bygga en större industrisektor.