Luft i paketen irriterar konsumenter

PostNord driver frågan onödigt stora förpackningar i transportflödet. Arkivbild

Cirka 30 procent av varje e-handlat paket består idag av onödig luft och allt fler konsumenter reagerar på för stora förpackningar. Nu startar PostNord initiativet Airfluencers, som hyllar e-handelns luftsnålaste paket, och uppmanar svenskarna att belöna de e-handelsföretag som är bäst på att packa sina försändelser luftsnålt. 

Idag är det allt fler svenskar som reagerar negativt på paket som är alldeles för stora för sina innehåll. I en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av PostNord uttryckte 70 procent av svenska konsumenter att paket köpta online är större än nödvändigt och innehåller för mycket luft. Dessutom visade undersökningen att hälften av svenskarna upplever att överflödet av luft i paket är ett problem och bland dem svarar sju av tio att problemet är på grund av miljöskäl.

En vanlig dag kör PostNord omkring 2 000 lastbilar på Sveriges vägar. Med paket som är bättre anpassade till sitt innehåll kan upp till 600 av dessa användas mer effektivt. Därför satsar nu PostNord på att minska onödig luft i paket och därmed onödiga transporter. Initiativet Airfluencers syftar till att aktivera konsumenternas engagemang kring luft i paket. Målet är att minska onödiga transporter som belastar klimatet negativt. Med mer luftsnåla förpackningar kan transporterna effektiviseras. 

– Volymerna i våra flöden ökar ständigt. Enligt den senaste E-barometern har e-handeln ökat med 16 procent det senaste kvartalet. Då ska vi minnas att den växte med hela 49 procent under 2020. Med dessa volymer får rätt storlek på förpackningar en stor effekt. Vi kan använda färre fordon, ombuden får mer plats på sina hyllor och konsumenten får inte onödigt med emballage att hantera. Argumenten för luftsnåla paket är många, säger Peter Hesslin, chef för e-handel på PostNord. 

PostNord har sedan 2019 drivit frågan om luft i paket, tillsammans med både e-handelsföretag, distributörer och akademien. Bland annat har ett långsiktigt samarbete inletts med Chalmers i Göteborg, där man gemensamt arbetar för att förstå, mäta och undersöka vad en effektiv förpackning egentligen innebär. 

– Det kan tyckas att det borde vara lätt för e-handelsföretagen att bara packa i mindre förpackningar. Men ju mer vi tittar på problemet med luft i paket desto mer komplext ser vi att det är. Därför startar vi nu initiativet Airfluencers, så att vi samtidigt som vi sprider medvetenhet också kan lära oss av goda exempel, säger Peter Hesslin.