50 länder deltar i Europeiska mobilitetsveckan

Under Europeiska mobilitetsveckan satsar många kommuner på en bilfri dag. Arkivbild

Europeiska mobilitetsveckan är ett EU-initiativ för hållbara resor och transporter. Cirka 60 svenska kommuner är med i år och anordnar allt från en bilfri dag till Gissa busshållplatsen-tävling. Mobilitetsveckan, European Mobility Week, är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Årets tema är Hållbar mobilitet – sunt och tryggt. Veckan har också en slogan som för 2021 lyder Res hållbart, håll dig frisk.

Sedan 2016 har Trafikverket samordningsansvaret för Europeiska mobilitetsveckan. Trafikverket tar fram underlag och förmedlar information till de kommuner och andra aktörer som vill medverka. En god tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera, därför har vi ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt.

– Framtidens transportsystem behöver vara hållbart, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket. Flera av FN:s hållbarhetsmål för säkerhet och tillgänglighet ingår i vårt arbete, tillsammans med miljö- och klimatmålen. Alla initiativ spelar roll och det är bra att mobilitetsveckan uppmärksammar och skapar engagemang för hållbarhet inom resande och transporter.

Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter. En del aktiviteter sker enbart under veckan, andra är permanenta åtgärder. Fem kommuner kommer att ha en bilfri dag i del av kommunen; Falköping, Karlskrona, Lund, Nybro och Nyköping.