Sjöfarten viktig för att nå transportpolitiska mål

Handlingsplanen vill se regler för pråmtrafik. Arkivbild

Sjöfartssektorn har samlats för gå igenom, Handlingsplanen för inrikes och närsjöfart, med 62 konkreta förslag som banar vägen för att frakta dubbelt så mycket gods på våra vatten år 2040. Sjöfarten är hållbar och energieffektiv och det finns en stor överkapacitet på vattenvägarna. Mer gods på sjöfart är avgörande för att vi ska klara våra klimatmål.

På Trafikverkets digitala konferens, Gods på sjövägen – Vad händer? Redovisade Trafikverket tillsammans med andra myndigheter vad som händer med de 62 åtgärder som föreslagits i Handlingsplanen för inrikes och närsjöfart.

Handlingsplanen innehåller alltifrån, dialog med hamnar, utbildning av myndighetspersonal till fortsatt utredning kring regler för pråmtrafik. Arbetet görs med andra myndigheter, sjöfarts- och transportsektorn och utgår från regeringens godstransportstrategi. Åtgärderna i handlingsplanen kan göra skillnad både på kort och lång sikt men först när många av dessa åtgärder införs kan vi förvänta oss en förändring. Ingen av åtgärderna kommer ensamt innebära att gods kan flyttas över till sjöfarten.

– En konkret åtgärd är vi kan frakta husmoduler och vindkraftverk sjövägen istället för på vägen. Konsekvenser som påverkan på priset och tillgången på transporter för näringslivet samt klimat- och miljönytta av ett sådant förslag kommer analyseras säger Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket.

Det är nödvändigt att använda både sjöfart och järnväg i större omfattning än idag om vi ska nå klimatmålet 2045. Under året har vi sett de två första projekten som beviljats ekobonus (ett stödsystem för överflyttning) gått i trafik. Varje sådant projekt leder till klimatnyttor och i de kalkyler vi gör ser vi att för varje lastbil som lyfts av vägen reduceras koldioxidutsläppen och vi ser också nyttor med minskade utsläpp av kväveoxider.  

– Sjöfarten är energieffektiv, det krävs betydligt mindre energi per transporterat ton gods på sjön än på väg. Det beror främst på sjöfartens möjligheter att ta mycket gods samtidigt som fartygen kräver mindre energi per vikt och transporterad sträcka, säger Pia Berglund