Derome inrättar helt ny Supply Chain-avdelning

Anders Brorström, chef för Deromes nya avdelning Supply Chain. Foto: Derome

Deromekoncernen ska växa, affärerna ska stärkas och kunderna ska bli fler och ännu nöjdare. Det är målet för den helt nya avdelningen för Supply Chain på Derome Bygg & Industri. En satsning som innebär att Derome behöver rekrytera till tio nya tjänster. Med en helt ny avdelning för supply chain förstärker Derome sin inköpsorganisation och behöver rekrytera tio nya medarbetare under ledning av avdelningens nyrekryterade chef Anders Broström.

– Kraven på inköpsarbetet förändras ständigt och här kommer Anders in till oss på Derome med precis den erfarenhet, kompetens och vinnarmentalitet som kännetecknar Deromes kultur och framåtanda. Jag är helt övertygad om att han med sin nya avdelning kommer leda Derome till nya och starkare affärer, säger Johan Winroth, vd på Derome Bygg & Industri.

För att säkerställa ett sortiment som både fungerar i Deromes produktioner och är säljbart inom vår handelsverksamhet, baserat på efterfrågan på marknaden och Deromes koncept, bildas nu en helt ny avdelning för supply chain. Anders Brorström som närmast kommer från möbelföretaget IKEA är van vid att arbeta utanför Sveriges gränser.

– Jag ser en stor potential i att bredda oss internationellt i våra inköpskontakter. Målbilden är att vi tillsammans och i nära samarbete, ska bygga upp en strategisk kompetens kring hela vår supply chain, där vi sätter strålkastaren på starka personliga relationer. Men för att det ska vara möjligt behöver vill fylla vårt lag med medspelare som vill vara med att ta oss till nya höjder, säger Anders Broström, chef för den nya avdelningen.

Uppdraget är att, tillsammans med sälj- och produktionsorganisationerna, ta fram ett relevant och effektivt sortiment som är attraktivt för kunderna och förenklar informationsflödet och logistiken för Deromes filialer. För Derome betyder detta att vi skapar förutsättningar för att möta och tillgodose våra kunders krav och önskemål.

– Just nu inventerar vi organisationen och säkerställer att vi har rätt kompetens på plats. Omorganisationen sker stegvis och tillsvidare gäller att arbetet och kontakter med inköp fortsätter som hittills, säger Anders Brorström. Vi arbetar löpande med förbättringar och effektiviseringar så att vi slutligen kan lägga fokus på det viktigaste vi har, kunderna.

Deromekoncernen ska växa, affärerna ska stärkas och kunderna ska bli fler och ännu nöjdare. Det är målet för den helt nya avdelningen för Supply Chain på Derome Bygg & Industri. En satsning som innebär att Derome behöver rekrytera till tio nya tjänster. Med en helt ny avdelning för supply chain förstärker Derome sin inköpsorganisation och behöver rekrytera tio nya medarbetare under ledning av avdelningens nyrekryterade chef Anders Broström.

– Kraven på inköpsarbetet förändras ständigt och här kommer Anders in till oss på Derome med precis den erfarenhet, kompetens och vinnarmentalitet som kännetecknar Deromes kultur och framåtanda. Jag är helt övertygad om att han med sin nya avdelning kommer leda Derome till nya och starkare affärer, säger Johan Winroth, vd på Derome Bygg & Industri.

För att säkerställa ett sortiment som både fungerar i Deromes produktioner och är säljbart inom vår handelsverksamhet, baserat på efterfrågan på marknaden och Deromes koncept, bildas nu en helt ny avdelning för supply chain. Anders Brorström som närmast kommer från möbelföretaget IKEA är van vid att arbeta utanför Sveriges gränser.

– Jag ser en stor potential i att bredda oss internationellt i våra inköpskontakter. Målbilden är att vi tillsammans och i nära samarbete, ska bygga upp en strategisk kompetens kring hela vår supply chain, där vi sätter strålkastaren på starka personliga relationer. Men för att det ska vara möjligt behöver vill fylla vårt lag med medspelare som vill vara med att ta oss till nya höjder, säger Anders Broström, chef för den nya avdelningen.

Uppdraget är att, tillsammans med sälj- och produktionsorganisationerna, ta fram ett relevant och effektivt sortiment som är attraktivt för kunderna och förenklar informationsflödet och logistiken för Deromes filialer. För Derome betyder detta att vi skapar förutsättningar för att möta och tillgodose våra kunders krav och önskemål.

– Just nu inventerar vi organisationen och säkerställer att vi har rätt kompetens på plats. Omorganisationen sker stegvis och tillsvidare gäller att arbetet och kontakter med inköp fortsätter som hittills, säger Anders Brorström. Vi arbetar löpande med förbättringar och effektiviseringar så att vi slutligen kan lägga fokus på det viktigaste vi har, kunderna.