Ruttoptimering löser utmaningar för e-handeln

Dan Hellström, Senior Account Executive på Descartes Norden. Foto: Descartes

Dan Hellström, Senior Account Executive på Descartes Norden berättar om hur ruttoptimering effektiviserar logistikkedjan.

En ökad och mer digital handel har resulterat i nya utmaningar för många transport- och logistikföretag. Kundernas beställningar ska inte bara hanteras på ett snabbt och effektivt sätt, utan också levereras snabbt och inom tajta tidsfönster.

Idag ställs betydligt högre krav på att leveranser sker med ett så litet klimatavtryck som möjligt. För att möta kundernas högre krav behöver därför företagen optimera leveranserna för att kunna förbättra sitt flöde.

Många använder idag ruttoptimering för att effektivt kunna behandla beställningar, få bättre koll på sina tillgängliga resurser, se eventuella driftbegränsningar samt för att kunna hitta kombinationen av rutter som på bästa sätt uppfylla kundernas leveranskrav, minimera kostnaderna och öka lönsamheten.

Det finns tre vanliga leveransutmaningar som ruttoptimering hjälper till att lösa: Med hjälp av en smart lösning för ruttoptimering minskar inte bara tiden det tar att skapa rutter, utan också behovet av manuell hantering av dem som planerar rutterna. Något som ger utrymme för personalen att lägga sin tid på andra saker. Vi vet också att ruttoptimering ökar förarens produktivitet då den totala körsträckan kortas körtiden minskar och antalet leveranser längs en rutt ökar. Med teknikens hjälp går det idag att öka den produktiviteten med 5–15 procent.

Den kanske viktigaste aspekten för logistik- och transportföretag är kundupplevelsen. Den inkluderar allt ifrån hur orderbeställningen upplevs till när och hur själva leveransen genomförs. Förväntningarna från kunden handlar ofta om att en beställning ska kunna levereras snabbt, inom ett numera ganska snävt tidsfönster och till ett lågt pris. Även här kan ruttoptimering bidra på ett positivt sätt.

En tredje utmaning som kan lösas med hjälp av ruttoptimering är att minska  bränsleförbrukningen. Bränslebesparing kan idag uppnås genom flera olika insatser, exempelvis genom att korta ned körsträckorna, minska antalet fordon med hög bränsleförbrukning och säkerställa att lasten är så optimerad som möjligt. 

Många av de leveransutmaningar som företagen har hänger ihop med varandra. Ska ruttoptimering implementeras för att öka produktiviteten kommer andra positiva effekter som ökad kundnöjdhet och minskad bränsleförbrukning.