Inzile tecknar avtal om förvärv av QEV Tech Holdings

eFC lagt en order på Inzile som omfattar 96 elsportbilar. Foto: eFC

Efter intensiva förhandlingar mellan huvudägare till parterna Inzile och QEV Holdings har en reviderad lösning för ett samarbete nåtts, vilken ger Inzile 80 procent av aktierna i QEV Holdings, som i sin tur äger 19,64 procent av QEV Tech. Detta avtal är villkorat av de nedan listade kraven. Vid en extra bolagsstämma kommer Inzile föreslå att aktier emitteras för att den internationella elmobilitetsföretaget eFashion Championship ska kunna förvärva 63 procent av aktierna i Inzile. eFC äger idag 100 procent av aktierna i QEV Holdings och Enrique Bañuelos de Castro äger 100 procent av aktierna i eFC. Syftet med förvärvet av QEV Holdings är att eFC, tillsammans med Inzile, etablerar en ledande europeisk hub för elfordon och säkrar nödvändiga resurser för en global expansion.

– Det här reviderade avtalet kommer ge Inzile en starkare position i QEV Holdings, vilket ökar tempot i utvecklingen av Inzile mot en verkligt internationell leverantör inom elmobilitetsbranschen, säger Ragnar Åhgren, huvudägare och styrelseordförande i Inzile.

Inzile kommer att etablera företaget Inzile USA EV för att komma in på den amerikanska marknaden genom ett joint venture med ett amerikanskt företag. Detta bolag kommer kunna använda all nödvändig elmobilitetsteknik från QEV Tech genom avtal med bolaget. Med ovan nämnda allianser siktar Inzile på att bli det ledande företaget inom elmobilitetsmarknaden i Europa samt en viktig aktör på den nordamerikanska marknaden. Detta kommer att åstadkommas genom framtida etablering av en legal enhet och dotterbolag i USA.

– Genom att gå samman med Inzile kommer vi att ta vår företagsgrupp till en ny nivå, så att vi kan konkurrera globalt i våra fokusområden inom eMobility, säger Enrique Bañuelos, ägare av eFC och Bendinat Group.

Som tidigare meddelats kommer styrelsen och ledningen för Inzile samt den operativa verksamheten att kvarstå i Sverige. Försäljningen inom den sammanslagna enheten kommer att kanaliseras genom Inzile Sverige. Vidare har Inzile, i samarbete med en större resortkedja och med stöd från FN:s World Tourism Organization, UNWTO, påbörjat ett gemensamt utvecklingsprojekt som syftar till att producera ett nytt resortfordon för den globala marknaden.

– Det reviderade avtalet kommer att stärka våra möjligheter att utveckla elfordon för både hotell- och resortsektorn och för vårt nuvarande segment, samt öka takten mot att leverera nästa generations lastmile-fordon för den internationella marknaden, säger Daniel Wedberg, vd för Inzile.

Som tidigare meddelats har eFC lagt en villkorad order på Inzile som omfattar 96 elbilar. Det totala ordervärdet är 80 miljoner euro och Inzile kommer att ta hand om projektledning av ordern inklusive inköp av leveranskapacitet från QEV Tech, liksom från andra leverantörer. Ordern kommer att generera en total nettomarginal på 8 miljoner euro för Inzile. Tävlingsbilarna kommer att produceras och levereras inom 12 månader från orderdatumet, givet att transaktionen mellan Inzile och QEV Holdings genomförs.