Gotland satsar på att bli först i Sverige med kommersiellt elflyg

Heart Aerospace är ett svensk företag som vill utveckla elflyg för kommersiell drift. Foto:Heart Aerospace

Region Gotland vill att flyg till Gotland blir den första sträckan i Sverige där elflyg i kommersiell trafik blir verklighet. Flygbolaget BRA har konkreta planer för hur det ska genomföras. Inom fem år kan den första elflygslinjen till Gotland vara etablerad förutsatt att tekniken tillåter det.

– Gotland är en perfekt första destination för elflyg. Vi behöver ett hållbart sätt att flyga till och från ön. Från regionens sida kommer vi att lägga i alla växlar för att gotlänningar och besökare ska kunna resa snabbt, säkert och hållbart med elflyg till och från ön så snart tekniken finns framme, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

Redan idag finns det elflygplansmodeller som klarar att ta ett mindre antal passagerare, och flera utvecklingsprojekt pågår runt om i världen mot större elflygplan. Flygplanen som kan komma att bli aktuella från 2026 har 19 säten med en räckvidd om cirka 40 mil. Driftskostnaden uppskattas bli jämbördig med dagens flygplan. Sammantaget skulle detta kunna rita om kartan för hur vi transporterar oss, med nya destinationer till konkurrenskraftiga priser.

Region Gotland och BRA kommer inom sina respektive ansvarsområden och befogenheter att arbeta för det gemensamma målet om kommersiell elflygstrafik på Gotland 2026. BRA har tagit fram ett första utkast på hur ett sådant linjenät skulle kunna se ut, med förslag om två elflygplan med bas på Gotland. För Gotlands del skulle, om BRAs planer realiseras, tillgängligheten till och från ön öka kraftigt. Regionen och BRA tittar på eventuella möjligheter att fördjupa samarbetet.

– Gotland är en av våra viktigaste marknader där flyget utgör en betydande del för tillgängligheten. Vi har under lång tid erbjudit gotlänningar och fastlänningar ett flexibelt, smidigt och prisvärt resande och har många nöjda kunder. Med elflygets möjligheter kommer vi kunna öka tillgängligheten inte bara till Stockholm, utan till flera orter på fastlandet som inte har några effektiva förbindelser idag, säger Ulrika Matsgård, vd BRA.