eFashion Championship köper 63 procent av Inzile

QEV Tech är pionjärer när det gäller elektriska tävlingsbilar. Foto: QEV Tech

Med förbehåll för godkännande vid extra bolagsstämma i Inzile har eFashion Championship PTE lagt en order på Inzile som omfattar 96 eldrivna så kallade hypercars för tävlingsbruk. Det totala ordervärdet är 80 miljoner euro och Inzile tar hand om projektledning av ordern inklusive inköp av leveranskapacitet från QEV Tech, liksom från andra leverantörer.

Tävlingsbilarna kommer att tillverkas och levereras inom 12 månader från orderdatumet. Ordern villkoras av att transaktionen mellan Inzile och QEV Holdings är genomförd så att eFC ges möjlighet att förvärva 63 procent av aktierna i Inzile.

Som redan meddelats har Inzile ingått ett villkorat avtal om att förvärva 50% av det spanska företaget QEV Tech Holdings, som i sin tur är delägare i QEV Tech. Avtalet är bland annat föremål för godkännande av Inziles aktieägare vid en extra bolagsstämma samt godkännande av Nasdaq First North Growth Market, på grund av identitetsändring.

I den gemensamma strukturen för elmobilitet kommer försäljning av fordon, tjänster och särskilda kundlösningar att gå igenom Inzile. Detta innebär att Inzile ansvarar för kundrelationer och därför kommer all kundfakturering avseende elmobilitet att utföras av Inzile.