NREP gör första investeringen i Polen

NREP investerar i logistikfastigheter i Polen. Foto: NREP

Fastighetsinvesteraren NREP tar klivet ut i norra Europa genom den första investeringen i Polen. Bolaget har förvärvat en logistikportfölj med potential att uppgå till 130 000 kvadratmeter. Efter att framgångsrikt ha investerat i fastigheter i Norden under 15 års tid utökar nu NREP sin verksamhet till Polen med bolagets två största affärsområden, modern logistik och kundorienterade bostäder. NREP kommer bygga upp ett fullt integrerat team i Polen för att stötta expansionen.

– Polen beskrivs ibland som Europas tigerekonomi med låg arbetslöshet och ökade lönenivåer. Samtidigt släpar både utbud och kvalitet på fastigheterna efter Polens kraftiga och stabila tillväxt. Här ser vi en möjlighet att bidra med NREPs sätt att tillföra värde för alla involverade parter,” säger Stefan Wallander, VD för NREP i Sverige, och tillägger:

– Vår pipeline i norra Europa inkluderar flertalet attraktiva möjligheter inom bostäder och logistik, där de flesta är belägna i Polen. Min förväntan är att vi har förvärvat fastigheter till ett värde av upp till 5 miljarder kronor och har 8-10 anställda i Polen vid årets slut.

NREP har sedan starten 2005 byggt upp den största verksamheten inom moderna logistikfastigheter i Norden och har idag totalt två miljoner kvadratmeter logistikyta inom sin specialiserade gren logistikgren, Logicenters. I portföljen finns bland annat Nordens största logistikfastighet som utvecklas för Axfoods Dagab i Bålsta, samt den största nordiska solcellsanläggningen på tak som installeras på bolagets fastighet i Borås.

Polen är en av Europas största logistikmarknader och jämfört med Sverige, som är Nordens största marknad, är den polska redan fyra gånger större och växer fyra gånger snabbare. NREPs första investering inom logistiksegmentet är utköpet av börsbolaget BIK SA. Företaget är en investerare och utvecklare av logistikfastigheter, med en portfölj som inkluderar fyra stående fastigheter med två potentiella utbyggnationer, samt en marktomt. Den potentiella logistikytan mäter totalt mer än 130 000 kvadratmeter.

– Polen är en knutpunkt för logistik och försörjningskedjor, vilket tillsammans med de omfattande infrastruktur­investeringarna som planeras här gör det till en väldigt intressant marknad för oss. Våra internationella kunder har ofta bett oss se över projekt i Polen och nu är vi glada över att kunna agera på efterfrågan, säger Matthias Kettelhoit, CEO för Logicenters.

NREPs första logistikfastigheter är belägna i den södra delen av Polen, en region med många verksamheter inom industri, transport och fabriker. NREPs logistikgren. Logicenters att kommer förvalta de nya fastigheterna i Polen med befintliga hyresgäster som FedEx, Dachser och mindre lokala bolag.