Zaragoza och Avanza vänder sig till Irizars e-mobilitet och beställer 68 e-bussar

Totalt kommer Zaragoza köpa 51 stycken av eldrivna 12 meter långa bussar och därtill 17 ledbussar, att köpas. Dessa bussar kommer att rullas ut i trafik gradvis. Foto: Irizar

Spanska staden Zaragozas kommunfullmäktige och kollektivtrafikföretaget Avanza vänder sig till Irizar elbussar för att förnya sin bussflotta för kollektivtrafiken.

Bussarna kommer att rullas ut i drift gradvis, från sista terminen nästa år och kommer att köras av Avanza, säger tillverkaren i en pressmeddelande. Detta är Irizars e-mobilitets hittills största elbussprojekt.

Stadsregeringen i Zaragoza fattade nyligen beslutet om att alla nya stadsbussar som läggs till i busstjänsten i Zaragoza skulle vara elektriskt drivna.

Zaragoza fördubblar därmed sitt åtagande att bli en klimatneutral stad. Staden har för närvarande 4 av dessa bussar utan utsläpp plus 111 hybridenheter. Resten, upp till 352, kör med diesel.

Irizars elektriska bussar till Zaragoza

Zaragozas kommunfullmäktige presenterade nyligen den nya elbussmodellen som kommer att ligga till grund för dess förnyelse av flottan från slutet av nästa år. Modellen, en 100 procent elektriskt driven buss med en futuristisk design som, förutom att visa övergången till nollutsläppsteknik, kommer att medföra en stor förändring av estetiken för stadsbussar i Zaragoza. Detta fordon kommer att testas i hela staden under de närmaste tre veckorna och kommer att fungera på olika linjer med kapacitet av två vanliga bussar.

Denna modell är utvecklad i versioner från 12 meter till en 18 meter lång ledad version och med en maximal kapacitet på 145 personer. Dess litiumjonbatterier är utvecklade och tillverkade av Irizar.

Endast elbussar i framtiden för Zaragoza

Genom att byta ut varje dieselbuss mot en elektrisk buss sparar staden 1700 ton koldioxidutsläpp under hela dess livslängd. Man har beräknat att Zaragoza kommer att spara mer än 621 000 ton koldioxidutsläpp när hela flottan byts ut mot elfordon.