Konsortium vill göra Bornholm till "en grön bensinstation" för sjöfart

Projektet kommer att undersöka möjligheten till hur lokal Power-to-X kan stödja behovet av hållbara bränslen för de mer än 60 000 fartygen som passerar Bornholm mitt i Östersjön varje år. Foto: Havneguiden

Bornholm Bunker Hub är namnet på ett nytt konsortium där flera internationella aktörer testar möjligheten att etablera en bensinstation med grönt marint bränsle på Bornholm. Flera danska företag deltar i konsortiet, inklusive Ørsted, Molslinjen, Haldor Topsøe och Bunker Holding.

Bornholm Bunker Hub-konsortiet har just lanserat en förstudie för att klargöra den ekonomiska potentialen i att leverera hållbara bränslen i Östersjön, bränslen som produceras med offshorevindkraft.

Medlemmar i Bornholm Bunkerhub

Ørsted

Bornholmsbanan

Haldor Topsøe

Bunker Holding Group

Wärtsilä

Rambøll

Bureau Veritas

Port of Roenne A/S

- Vi ser stor potential i att använda Bornholm som en energikälla för att möta den danska regeringens ambitiösa mål att minska koldioxidutsläppen. Danmark har en unik möjlighet att skapa en industriell styrka inom produktion av hållbara bränslen för tunga transporter och skapa arbetstillfällen i processen. Bornholms strategiska läge gör det också idealiskt som ett nav för gröna energilösningar, och vi ser fram emot att utforska potentialen för att leverera hållbara bränslen för sjöfart från Bornholm, säger Anders Nordstrøm, chef för Ørsteds verksamhet inom väte och kraft-till-x.

Lanseringen av Bornholm Bunker Hub kommer bara några veckor efter att den danska regeringens tillväxtgrupp på Bornholm har rekommenderat att en studie av Bornholm som ett grönt transportnav i Östersjön ska genomföras.

- Bornholm passeras dagligen av många fartyg från hela Östersjöområdet. Det är uppenbart att få idén om ett bunkernav på Bornholm och undersöka möjligheten och potentialen för att skapa en hållbar verksamhet i framtiden, säger Carsten Jensen, VD för Bornholmslinjen

Thomas Bendtsen, VD för Port of Roenne A / S:

- Vi ser stora möjligheter för Bornholm att använda sin centrala position som ett nav där fartyg i framtiden kan fylla på hållbara bränslen.