Singel- och mötesolyckor har halverats

Jämför man med ett fem-års medelvärde har antalet omkomna minskat med 33 procent. Graf: Trafikverket

Under april 2021 omkom 17 personer och 924 personer skadades i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som kommit in till Transportstyrelsen. Nio av de omkomna personerna hade färdats i personbil, två på motorcykel, två på cykel, två var fotgängare och två var andra trafikanter. Tre bilister omkom i singelolyckor och Tre bilister omkom i mötesolyckor. Tre av de omkomna var över 65 år. Med bilist avses de som åker i personbil, lastbil och buss.

Medelantalet omkomna i april månad, under de föregående fem åren 2016-2020, är 17 personer. Totalt under de fyra första månaderna januari-april 2021 omkom 44 personer jämfört med 59 omkomna samma period 2020.

– Möte- och singelolyckor är de två vanligaste olyckstyper med dödlig utgång. Vi ser att omkomna i både singel- och mötesolyckor hittills i år har halverats jämfört med snittet för samma period de senaste fyra åren, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Under de senaste tolv månaderna har 177 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående tolv månaderna omkom 210 personer. Jämför man med ett fem-års medelvärde för motsvarande tidigare tolv-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 33 procent.