Suezkanalen måste utvidgas efter kaoset med det fastnade containerfartyget

Satellitbild av det fastnade fartyget "Ever given" i Suezkanalen. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Contains modified Copernicus Sentinel data [2021], processed by Pierre Markuse

Den viktiga handelsvägen till Asien ska utvidgas.

Suezkanalens myndighet, SCA, meddelade nyligen, ungefär en och en halv månad efter att ett enormt containerfartyg fastnat i kanalen och skapat stort kaos.

Enligt tillförlitliga uppgifter förekom det överväganden om att bredda kanalen även innan det 400 meter långa skeppet "Ever given" fastnade i kanalen den 23 mars. Men det kaos som episoden orsakade har gett ytterligare drivkraft åt planerna.

SCA-president Osama Rabie presenterade nyligen planer för kanalens utvidgning vid en TV-presskonferens.

Det innebär att den 30 kilometer långa sträckan från staden Suez till Great Bitter Lake ska bräddas med ytterligare 40 meter på östra sidan.

Det finns också planer på att öka djupet från cirka 20 meter till 22 meter.

Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi deltog på ett möte nyligen. Han meddelade att projektet måste slutföras inom två år.

Containerfartyget "Ever given" gick på grund och satt fast i sex dagar innan det drogs loss. Det har sedan dess bevarats i Great Bitter Lake, en slags vik vid kanalen och har således inte kommit ut på öppet hav.

Detta beror på en tvist om kompensation för trafikstoppet.

Containerfartygets ägare har mötts av ett ersättningskrav på 5,7 miljarder kronor av egyptiska myndigheter. Fartyget hålls kvar tills beloppet har betalats.

En lokal domstol har tidigare gett myndigheterna rätt att kvarhålla fartyget. Beslutet har ägaren bakom överklagandet, men överklagandet avslogs i början av maj. Därför måste skeppet ligga kvar.

Suezkanalen är konstgjord och förbinder Medelhavet med Röda havet. Det är den kortaste vägen mellan Asien och Europa.

Cirka 12 procent av världens varor transporteras genom kanalen. År 2020 motsvarade detta enligt SCA 1,17 miljarder ton varor.