Arvato Supply Chain Solutions erbjuder speciell lagring av materiel för cell- och genterapier

Arvatos uppdrag är att leverera högt värde till sjukvårdsindustrin genom att hantera och lagra materiel och produkter för avancerade terapier genom digital teknik och operativa tjänster. Företaget vill skapa en möjlighet för cell- och genterapitillverkare att lagra sina sofistikerade produkter professionellt så de kan också dra nytta av Arvatos kompletta sortiment av logistiktjänster. Förutom lagring och distribution erhåller Arvatos kunder även finansiella tjänster. Således drar företagets kunder nytta av en integrerad end-end-lösning. Foto: Arvato Supply Chain Solutions

Arvato Supply Chain Solutions, en ledande kedja för tjänsteleverantör och marknadsledande i Europa för integrerade order-till-cash-lösningar för vårdindustrin, i samarbete med Brooks Life Sciences, global leverantör av kompletta automatiseringslösningar för biovetenskapsindustrin, expanderar och automatiserar nu sina lager för materiel som används för avancerade terapier som cell- och genterapier, som kräver extremt låga eller kryogena temperaturmiljöer.

Avancerade terapier är terapeutiska procedurer för effektivare behandling av allvarliga och ofta sällsynta sjukdomar. Syftet är att ersätta funktionsfel eller defekta celler. Därutöver gäller det att initiera processer för regenerering. Dessa nya terapier ställer extremt höga krav på lagring och logistik av materiel som dessutom är svåra att hantera.

- Arvato har därför beslutat att utvidga sin europeiska lagring och lagringskapacitet i samarbete med Brooks Life Sciences i Tyskland för att erbjuda kunderna klassens bästa automatiserade ultrakylda lagringstjänster inklusive LN2 kryogenlagring, förklarar Dr. Thorsten Winkelmann, företagets hälsovårdchef.

För Arvatos kunder betyder det att det utöver etablerade internationella tjänsteerbjudanden för kommersiell distribution nu kan också dra nytta av Brooks Life Sciences djupare applikationserfarenheter och beprövad teknik för att skydda provets integritet samtidigt som det hela genomförs enligt exakt noggrannhet och dokumentation.

- Provkvalitet och samtidig efterlevnad av lagstadgade krav garanteras av Brooks team av experter, understryker Dr Markus Albertini, chef för Brooks Life Sciences European Services:

- Arvato-kunder har tillgång till vår fullständiga provhantering och biorepository-tjänster, inklusive Brooks Life Sciences automatiserade lagringssystem BioStore ™ III som garanterar säker och exakt lagerkontroll, optimerad kundtjänst och förbättrad provgenomströmning.

Systemet ger en flexibel, modulär och automatiserad lösning för ett brett utbud av ”labware” och kan användas för material som kräver lagring vid temperaturer mellan -20° C och -196° C. ”

Arvato Supply Chain Solutions omfattande nätverk av sjukvårdsrelaterade affärsenheter består för närvarande av 17 internationella anläggningar med total lagrings yta på 200 000 kvadratmeter. Temperaturkontrollerade områden tillåter lagring av känsliga produkter från en extremt låg eller kryogen miljö (-196° C) och uppåt (+ 15° C till + 25° C).

De enskilda logistikcentralerna är utrustade med toppmodern teknik, infrastruktur och är certifierade enligt GMP, BNP, IATA och ISO. Enligt Arvato uppfyller de kraven på modern temperaturkontrollerad hantering längs hela försörjningskedjan.