Viktiga lärdomar från pandemin för transportbranschen

Pandemin har öppnat en möjlighet att framtidssäkra transportbranschen. Arkivbild

Pandemin har påverkat alla branscher världen över, inte minst transport och logistik. Men det finns många fler händelser som också kan hota företagen. Allt från terrorattacker, naturkatastrofer och handelsförändringar kan ha lika stor effekt på verksamheter och logistikkedjor. Pandemin har öppnat upp en möjlighet för branschen att dra viktiga lärdomar att ha med sig i en vidare utveckling, förbättring och framtidssäkring av verksamheten, skriver Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på IoT- och mobilitetsföretaget SOTI.

Under covid-19-pandemin har de flesta branscher, i större eller mindre utsträckning, haft svårare att driva sin verksamhet. Transportbranschen är inget undantag, men från kund- och konsumenthåll förväntas branschen fortsätta att fungera och bidra till samhällsbyggandet. Först var det den exploderande e-handeln och krav på korta leveranstider med hög visibilitet och nu senast distributionen av vaccin. Media rapporterar om containerbrist och enligt Konjunkturinstitutet har 72 procent av företagen minskat produktionen de senaste månaderna på grund av leveransproblem med insatsvaror.

– Det är lätt att se den här situationen som en engångsföreteelse, men det finns många fler situationer och händelser som hotar på samma sätt som pandemier. Terrorattacker, naturkatastrofer eller förändrade handelsmönster kan alla göra att saker och ting skakas om i transportnäringen igen, säger Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på IoT- och mobilitetsföretaget SOTI.

x

"Företagen måste lära sig av de motgångar pandemin har medfört och investera i mobil teknik" säger Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på IoT- och mobilitetsföretaget SOTI.

På SOTI ser man två strategier som viktiga för framtidssäkringen inom transport- och logistikbranschen. Genom att integrera en effektiv mobilitetsstrategi för verksamheten, som täcker alla enheter och backend-system, kan företag förbättra effektivitet, träffsäkerhet och punktlighet genom hela leveransprocessen.

– Mobila enheter och applikationer är nyckeln till visibilitet genom hela leveranskedjan och till att leva upp till marknadens krav. Ökad visibilitet, från lastning till utleverans, är essentiellt för effektiv logistikhantering och för att snabbt kunna reagera på förändrade förutsättningar, säger Stefan Spendrup på SOTI.

Den andra viktiga strategiska framtidsförberedelsen är enligt SOTI att jobba ännu mer med att utveckla kundupplevelsen. För att upprätthålla en hög standard för “sista milen“, vilket är den del av leveransen som har allra störst inverkan på kunden, är det absolut nödvändigt att företagen investerar i uppdaterad teknik. Det ger transparens och synlighet, där kunden tryggt kan följa de exakta leveranstiderna och få en överblick över eventuella förseningar.

– Företagen måste lära sig av de motgångar pandemin har medfört och investera i mobil teknik som kan förmedla en mer transparant verksamhet, för att på så sätt förbättra kundupplevelsen. Det bästa företagen kan göra är att planera för framtiden, ta proaktiva steg mot en stabilare leveranskedja och revidera sin långsiktiga mobilitetsstrategi för att säkra sig mot framtidens störningar, avslutar Stefan Spendrup på SOTI.