Fackförbundet Unite varnar för Go Aheads etablering i Sverige

Unite vill att politikerna skärper kraven i kommande upphandlingar. Foto: Unite

I en skrivelse till över 700 svenska regionpolitiker och aktörer med ansvar för kollektivtrafik varnar fackförbundet Unite för att företag som konkurrerar genom att pressa löner försöker komma in på den svenska marknaden. Bakgrunden är entreprenören Go Aheads agerande i Manchester. Företaget vill etablera sig i Norden, och Unite vill nu att politikerna skärper kraven i kommande upphandlingar. 

– Unite uppmanar regionpolitikerna att vidta kraftfulla åtgärder för att mota bort en oseriös aktör som nu vill in på den svenska kollektivtrafikmarknaden. Genom att använda de verktyg som finns i lagstiftningen har de möjlighet att freda branschen från företag som prioriterar vinst på bekostnad av arbetsvillkor och kvalitet, säger Lars Jonsson, talesperson för Unite i Sverige. 

I skrivelsen, som gått ut till över 25 trafikbolag och regionpolitiker i alla län, uppmanas beslutsfattarna att skärpa kraven i upphandlingar av kollektivtrafik. Unite lyfter särskilt fram behovet av rutiner för att hantera onormalt låga anbud och att alltid ställa krav som rör de anställdas löner och villkor. Fackförbundet menar att starkt stöd för att värna personalens intressen finns i Lagen om offentlig upphandling. 

Unites erfarenheter visar att Go Ahead har som metod att konkurrera genom att försämra de anställdas villkor. Företaget satsar hårt på att etablera sig i Sverige, och deltar genom sitt nordiska dotterbolag i upphandlingar. I Manchester har Go Ahead hotat anställda med uppsägning om de inte accepterade väsentligt sämre lön och villkor.

– Go Ahead är exceptionellt aggressiva. De sätter det normala sättet att hantera intressekonflikter mellan fack och arbetsgivare ur spel och hotar anställda med uppsägning om de inte går med på sämre lön och anställningsvillkor. Likt Amazon har företaget en affärsmodell som bygger på att pressa fram vinstmarginaler på de anställdas bekostnad, säger Sharon Graham, Executive Officer, Unite the Union.

Go Ahead försämrar busschaufförernas sjuklön, trots att det skulle öka risken att anställda inte har råd att stanna hemma vid sjukdom. Unites busschaufförer i Manchester har gått ut i strejk, och Go Ahead hyr in strejkbrytare.

– Ingen anställd går säker så länge företag tillåts agera på det här sättet. Go Ahead bör inte tillåtas vinna kontrakt i Sverige förrän de genom att skriva på ett rimligt avtal i Manchester bevisar att de överger det här rovdriftsbeteendet, säger Sharon Graham.