Cargotec utvecklar elektrifierade truckar för last- och containerhantering.

Elub skapar el-infrastruktur när Cargotec Kalmar elektrifierar. Illustration: Cargotec Kalmar

Elub har fått uppdrag att designa och installera el-infrastruktur i ett projekt som kräver stora mängder el. Det är Cargotec Kalmar som genomför en satsning på övergång till elektrifierade truckar för last- och containerhantering.

Cargotec Kalmar driver i sitt innovationscentrum i Ljungby i Småland ett utvecklingsprojekt för eldrivna och uppladdningsbara truckar för containers, sågverk och hamnar. Elub har fått uppdrag att ansvara för infrastrukturen till truckarnas laddstationer.Det här är det första steget mot en elektrifiering av de större maskinerna från Cargotec Kalmar vilka tidigare har haft mindre truckar som varit eldrivna och nu vill bredda sitt utbud.

– Vi vill erbjuda elektriska och stora maskiner för containrar och lasthantering. Det finns en stor efterfrågan på marknaden som gör att vi satsar på elektrifiering och då behövs rätt elinfrastruktur. Det här är den övergripande trenden i branschen i hela världen med mindre utsläpp av växthusgas genom elektrifiering av fordon och maskiner, säger Per-Erik Johansson på Cargotec Kalmar.

– För att testa i olika temperaturer kommer vi att ha tält där vi provkör elinfrastrukturen ihop med våra maskiner, från minus 10 grader till plus 40 grader, säger Per-Erik Johansson.

Elub har arbetat med Cargotec tidigare och har en central del i projektet. Planering och förberedelse för var maskinerna ska köras, placering av laddstationerna och utformning av kapacitet i transformatorerna är avgörande i arbetet. Prototyperna som byggs och utvecklas i Ljungby är de första i sin typ och i dag finns det ingen liknande produkt i den här storleken på den kommersiella marknaden.