Större hamnarnar prioriteras framför de mindre

Sverige behöver en mer betydelsefull handelsport menar APM Terminals. Foto: APM Terminals

Nya siffror visar att den containerhamn som har klarat de nya förutsättningarna under pandemin bäst och fortsätter att växa, är APM Terminals i Göteborg. ”Det skulle vara en vinst för svenskt näringsliv att koncentrera handeln till färre hamnar som tilldelas högre prioriteritet”.

– Det är naturligtvis glädjande att APM Terminals Gothenburg fortsätter att växa. Samtidigt tänker jag på alla de företag som står med fulla lager eller sänkt produktion för att deras varor inte kan komma in och ut ur Sverige. Det skulle vara en vinst för svenskt näringsliv och svensk konkurrenskraft att koncentrera handeln till färre hamnar som tilldelas högre prioritet. Sverige behöver en hamn som blir mer relevant i jämförelse med de stora hamnarna på kontinenten, säger Dennis Olesen, Managing Director på APM Terminals Nordic.

En tydlig trend är att de stora hamnarna med hög kapacitet prioriteras före de mindre hamnarna. Kombinationen järnväg och oceangående direktfartyg är en stabil och pålitlig lösning, något som blir än tydligare i tider av osäkerhet.

– På APM Terminals Gothenburg har vi kunnat upprätthålla vår service och i samarbete med våra partners, har vi till och med haft möjlighet att utöka våra erbjudanden ytterligare under pandemin. Det skapar trygghet för våra kunder. Det går samtidigt inte att bortse från att ytterligare direktanlöp hade förbättrat situationen avsevärt och skapat långvarig stabilitet för Sveriges industri, säger Dennis Olesen.

Sedan pandemins start har den svenska containermarknaden minskat med 1,2 procent, vilket motsvarar 20 000 TEU och kan jämföras med årsomsättningen i en mindre svensk hamn. Under samma period, har APM Terminals i Göteborg uppmätt stadigt ökande containervolymer och kan nu summera 2020 med en ökning motsvarande omkring 9 000 TEU.