Modexa förvärvar produktions- och logistikanläggning i södra Sverige

Modexas produktions- och logistikanläggning i Kungsäter. Foto: Modexa

Modexa investerar nu i en andra produktions- och logistikanläggning, som tillsammans med den befintliga i Västerås, skall möta behovet hos Sveriges bostadsbolag när de ställer om till hållbara underhållsmetoder. Två anläggningar ger regional närvaro med ökad servicegrad samt färre transporter. Placeringen är Kungsäter i Varbergs Kommun.

– Genom den nya anläggningen får vi en stark regional närvaro även på södra halvan av Sverige, nya möjligheter att utvecklas tillsammans med våra kunder samt kortare transporter, helt i linje med vårt dagliga arbete att skapa hållbarhet – på riktigt, säger Torgny Hellberg, CEO på Modexagruppen.

Anläggningen i Kungsäter kommer, förutom att skapa värde för Modexas kunder, även skapa arbetstillfällen och göra samhällsnytta i och runt kommunen. Kungsäter har ju lång tradition av träindustri och att tillverka och leverera inredning till bostäder runt om i Sverige, vilket varit en mycket viktig parameter för Modexa.

– Vi är väldigt glada över att Modexa valt att etablera sig i Varberg och extra glada över att man valt Kungsäter. Det betyder mycket för bygden och det ger fina möjligheter till nya arbetstillfällen. Vi hälsar Modexa varmt välkomna!, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), Kommunstyrelsens ordförande, Varbergs Kommun.

– Det är i tuffa tider man prövas, det är då det krävs extra stort mod att göra rätt saker för framtiden! Att göra denna investering, mitt under den rådande pandemin, är fantastiskt och vi ser verkligen fram emot att bidra till utvecklingen både för Varbergs kommun, för Kungsäter och för våra kunder, avslutar Torgny.