Skånetrafiken testar framtidens kollektivtrafik

Nu ska det bli enklare att resa med kollektivtrafik på landsbygden. Foto: Skånetrafiken

Boka plusresa. Det är Skånetrafikens budskap till de resenärer som bor på landsbygden och minst två kilometer utanför en tätort. Målet med piloten är att det ska bli enklare och mer tillgängligt att resa även för den som inte bor i en stad.

– Nu ska vi äntligen starta upp pilotprojektet med plusresa, efter planering och förankring av detta nya sätt att resa. Jag ser fram emot att följa utvecklingen tillsammans med engagerade boende i området för att vi ska hitta ett upplägg som sedan kan bli verklighet i fler delar av Skåne, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Nu startar pilot plusresa och kommer till att börja med drivas som ett utvecklingsprojekt. Testområdet kommer omfatta delar i kommunerna Hässleholm, Osby samt en hållplats i Östra Göinge. Plusresa är ett nytt sätt att resa kollektivt där resenären själv bokar sin resa genom att ringa till Skånetrafiken. Ett serviceresefordon hämtar upp resenären på bokad adress och kör sedan till närmaste utvald hållplats. Antingen för vidare resor med tåg, buss eller för att uträtta ärenden i tätorten.

Grundtanken är att koppla ihop landsbygd med större trafikstråk och system med fokus på främst arbets- och studiependling samt fritidsresor för att ge dem som bor på landsbygden en fungerade vardag. Turerna kommer att gå från morgon till kväll på vardagar och dagtid på helger.

– Plusresa är en viktig del av vårt arbete för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för fler på landsbygden och för att hela Skåne ska leva. Jag hoppas att pilotprojektet faller väl ut så att fler kan ta del av utvecklingen, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden