Kräver länstekniker för gas- och elfordon

Klarabergstunneln i Stockholm. Foto SFVF

– En ”Länstekniker” ska besitta expertkunskap om metan-, vätgas- och elfordon och ha ett etablerat kontaktnät för att snabbt kunna inhämta teknisk information. Gång på gång har vi haft änglavakt när olyckor har inträffat med den här typen av fordon, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF.

Nu behövs handfasta åtgärder för att minimera riskerna för att Räddningstjänsten, poliser, bärgare, verkstäder, fordonsdemonterare, passagerare, förbipasserande bilister och fotgängare med flera omkommer eller skadas. Vid olyckstillfällen med ett gas- eller elfordon behövs snabbt stöd och hjälp till Räddningsledaren på plats.

Ett tydligt och bra exempel är Klarabergstunneln i Stockholm, där det skedde en allvarlig olycka för tre år sedan, där gjorde man en del misstag. Transportstyrelsen fick i uppdrag av Infrastrukturminister Tomas Eneroth att se över vad som behöver göras för att samma typ av olycka inte ska kunna ske igen.

Häromdagen inträffade det återigen en gasbussolycka, denna gång i Göteborg. Även vid detta tillfälle var området som spärrades av runt bussen inte tillräckligt stort. Dessutom fick Räddningsledaren på plats felaktig information och avslutade räddningsinsatsen för tidigt.

Den tekniska utvecklingen går fort. Vid en olycka med metan-, vätgas- eller elfordon är oftast händelseförloppet snabbt och därför måste en snabb insats kunna stödjas av en kunnig expert på dessa typer av fordon som bör finnas länsvis, menar Bo Ericsson.

– Behovet av en vägledning är stort, säger Bo Ericsson som är inblandad i arbetet och informerad om de olika olyckstillfällena. Vägledningen omfattar fordon som drivs med fordonsgas och motorgas, men även el-fordon med bränsleceller som drivs av vätgas berörs. Åtgärdsförslag och zonindelning av skadeplats är anpassade för att fungera på de flesta förekommande fordon, men nu läggs alltså arbetet på is igen.