Höga NKI-värden för Helsingborgs Hamn

En kundundersökning visar NKI-värde på 76 procent. Foto: Fredrik Hansson

Den nyligen framtagna kundundersökningen visar ett NKI-värde på 76 procent vilket indikerar en mycket hög grad av kundtillfredsställelse i Helsingborgs Hamn. En siffra som blir extra betydelsefull med anledning av den globala händelseutvecklingen under 2020 som medfört stora utmaningar för många aktörer inom transportbranschen.

– Oroliga tider kräver en nära dialog och ödmjukhet. Det strävar vi alltid efter men läget har gjort det viktigare än någonsin, vilket gör oss lite extra stolta över resultatet. Undersökningen ger värdefull information om vad vi ska prioritera för att fortsatt utveckla vår affär till den allra bästa i branschen, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.

Totalt bjöds 109 kunder in till undersökningen, svarsfrekvensen var 44,9 procent det vill säga 49 svaranden. Sedan 2018 har samma undersökningsmetod använts, vilken är en metod som är anpassad för att kunna se kontinuerliga mätvärden över tid. Kundundersökningen genomförs årligen och innehåller bland annat grunden för ett NKI-värde, ett standardiserat och etablerat mått på nöjdhet, NPS-värde, ett standardiserat och etablerat mått på lojalitet och ett hållbarhetsavsnitt.

Undersökningen är framtagen i samarbete med Origo Group och dess främsta syfte är att fungera som en måttstock i måluppfyllelse, identifiering av förbättringsområden och vilka hållbarhetsaspekter som prioriteras av kunderna i Helsingborgs Hamn. Även NPS-värdet som uppmättes var högt och uppgick till 41 procent. Det innebär att dessa svarande har givit ett betyg mellan 7-10 där 10 är högsta betyg på frågan ”Om du skulle rekommendera Helsingborgs Hamn till någon annan” och därmed faller de in under kategorin ambassadörer.

– Försäljningsarbetet bygger på ett nära och långsiktigt samarbete med kunderna. Tjänsteutbudet anpassas, innovativa samarbetsprojekt drivs och teknisk service utvecklas för att hela tiden förbättra vårt erbjudande. Kvalitet, ledtider och leveranssäkerhet med digitala lösningar, personlig kontakt och kanaler för smidig interaktion är viktiga parametrar i det fortsatta arbetet framåt, säger Nicklas.