Göteborgs Hamn ska bli fossilfri

En miljon lastbilar och 6000 fartyg trafikerar Göteborgs hamn varje år. Nu ska den fossilfria omställningen i hamnen accelereras. Bild: Göteborgs Hamn

För att öka takten i omställningen av transportsektorn till fossilfria alternativ, inleder nu Volvokoncernen, Scania, Stena Line och Göteborgs Hamn ett samarbete för att kraftigt minska koldioxidutsläppen kopplade till Nordens största hamn. Målet är att reducera de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent till 2030.

Handel och transport av gods och varor bygger välfärd och är helt avgörande för att samhället ska fungera och utvecklas. Samtidigt är transportbranschen ett komplext system med olika transportslag och mängder av aktörer som tillsammans står inför stora klimatutmaningar.

– Ingen enskild aktör har alla svar. Det krävs samverkan och vi är väldigt glada att ha kunnat samla två av världens största lastbilstillverkare och världens största färjerederi kring det här initiativet. Med vår samlade kompetens, bredd och tyngd kan vi göra stor skillnad, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.

I ”Tranzero Initiative” som man valt att kalla initiativet, är siktet inställt på den miljon lastbilstransporter och de 55 000 ton koldioxid som de direkta landtransporterna till och från Göteborgs hamn står för varje år. Initiativet omfattar också elektrifiering av sjötransporter.

De samverkande bolagen kommer att göra en rad sammankopplade åtgärder som bidrar till att påskynda en omställning av transportsektorn till fossilfria alternativ. Arbetet har inletts med behovsanalyser och kartläggningar av godsflöden för att kunna erbjuda marknaden rätt produkter och skapa en infrastruktur för drivmedel som stöttar utvecklingen.

Göteborgs Hamn ska etablera nödvändig infrastruktur och tillgång till alternativa fossilfria drivmedel för tunga fordon som exempelvis el, HVO, biogas och vätgas. Volvokoncernen och Scania ska ha kommersiella erbjudanden av tunga fordon till sina kunder som möjliggör att landtransporterna på sikt kan bli fossilfria i linje med hamnens ambitioner. Stena Line å sin sida garanterar att nya fossilfria fartyg sätts in på Göteborg-Fredrikshamnslinjen före 2030 och går nu från vision till verklighet med det eldrivna fartygskonceptet Stena Elektra.