E45 mellan Järntorget och Falutorget i Göteborg stängs av

E45 i centrala Göteborg stängs för trafik. Foto: Trafik Göteborg

E45 mellan Järntorget och Falutorget kommer att stängas. Bilister får räkna med längre restider. Orsaken till avstängningen är installationstester inför öppnandet av Gullbergstunneln längs E45 Götaleden senare i vår. När det gäller kollektivtrafiken så leds ett antal busslinjer om mellan Tingstadstunneln och Nils Ericsonsterminalen, men de missar inga hållplatser. Dessa linjer kan dock drabbas av förseningar om det skulle uppstå köer på omledningsvägarna.

Trafiken på E45 österut i riktning från Järntorget mot Falutorget hänvisas via Emigrantvägen, Operagatan och Gullbergsvassgatan. Värt att notera är att trafiken mot E45 Karlstad och E6 Oslo får vända i Olskroksmotet. Trafiken på E45 västerut i riktning från Falutorget mot Järntorget leds om via Gullbergs Strandgata, Operagatan och Emigrantvägen.

Detta innebär en omväg för bilisterna och en ökad trafikmängd på de aktuella omledningsvägarna. Därmed finns det en risk för köer på dessa vägar med längre restid som följd – främst under dagtid då trafikflödet är som störst.