Flygtrafik till Örnsköldsvik och Sundsvall säkerställd

Air Leap börjar trafikera sträckan Örnsköldsvik–Sundsvall–Arlanda. Foto: Sundsvall Airport

Med anledning av coronaviruset har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att upphandla flygtrafik för att säkerställa samhällsviktiga funktioner. Nu är det klart att operatören Air Leap kommer att utföra trafiken till Örnsköldsvik och Sundsvall. Regeringen har givit Trafikverket i uppdrag att upphandla flygtrafik i tillräcklig omfattning för att säkerställa grundläggande tillgänglighet till åtta orter i Norrland och på Gotland. Av de åtta flygplatser som ingått i uppdraget har Örnsköldsvik och Sundsvall inte tillräcklig kommersiell trafik för att uppfylla kraven.

– Efter att ha uppfyllt de grundläggande kriterierna lämnade operatören Air Leap AB det mest fördelaktiga anbudet. Air Leap kommer att trafikera sträckan Örnsköldsvik–Sundsvall–Arlanda med en Saab 340 sex dagar i veckan, berättar Anna Fällbom, enhetschef på Planering.