Energimyndigheten stödjer fossilfria transporter på Gotland

Industriverksamhet i Klinte Hamn. Foto: Region Gotland

Energimyndigheten har i uppdrag att verka för att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem. Som ett led i det uppdraget öppnar nu Energimyndigheten en utlysning som riktar sig till små- och medelstora företag som har idéer eller lösningar som kan bidra till att ställa om Gotlands transportsystem.

Genom utlysningen vill Energimyndigheten finansiera innovativa utvecklings- och demonstrationsprojekt i syfte att nå ett transporteffektivt samhälle. Projekten/lösningarna ska gå att skala upp och ha hög relevans även för övriga Sverige.

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande utmaningar:

  • Omställning till ett mer transporteffektivt Gotland
  • En smart elektrifiering av Gotlands transportsystem
  • Lokal och robust användning av biodrivmedel
  • Effektivt samspel i energisystemet för att klara transporternas behov