Ica Sverige tillsätter ny logistikdirektör

Emma Lindström blir från årsskiftet logistikdirektör på Ica. Foto: Björn Dalin/Ica.

Emma Lindström, chef för Ica Sveriges lagerdrift, blir från årsskiftet logistikdirektör på Ica Sverige, och ingår därmed i företagets ledningsgrupp. Hon har varit en del av Ica Sveriges logistikverksamhet sedan 2013 där hon ansvarat för påfyllning och sedan 2015 varit chef för lagerdriften, en roll hon tog över efter Magnus Stadig , som hon även nu ersätter.

Den nuvarande logistikdirektören Magnus Stadig går efter fem och ett halvt år vidare och blir affärschef för Icas Maxiprofil.