Ledare - Logistiken söker nya vägar

Springschas hos J.O.Wiklund iHudiksvall. Foto:Hudiksvalls StadsHembygdsförening

Ett klassiskt exempel på hur viktigt det är attidentifiera ett företags kärnverksamhet är det gamla Isbolaget, som på sin tid levererade isblock till stockholmarna. När kylskåpen kom så gick Isbolageti konkurs. Isbolagets affärsidé var att leverera kyla till sina kunder. Man insåg inte att man jobbade med logistik. Isbolaget hade allt som behövdes för attfungera som ett distributionsföretag. Man hade fordon, kunskap om färdvägar, kunder – helt enkelt ett komplettlogistiskt affärskoncept.

Man kan fundera på om detta med kärnverksamhet har samma relevans i dag som då Isbolaget var verksamt. Idag verkar det snarare vara diversifiering som är det nyaaffärskonceptet. PostNord, till exempel, investerar i 3D-skrivare. Nu erbjuder PostNord sina kunderatt i stället föratt beställa produkter hos en tillverkare att printa ut varan hos PostNord.

”Det kan tyckas märkligtatt ett logistikbolag utvecklar den här typen av tjänster, men med 3Dtekniken effektiviseras helaleverantörskedjan och kapar steg i distributionen. I framtiden kommer vi att se ett digitalt tillverkningssamhälle där tillverkare skickar filer med inbyggda tillverkningsparametrar. Det kommer inte finnas något som heter ”utgått”. Filerna kan printas ut var som helst, när som helst”, meddelar företrädare för PostNord.

Det är inte bara PostNord som lider av identitetskris när det gäller den logistiska kärnverksamheten. Hela logistikbranschen tycks leta nya vägar och nischer. Från att tidigare sysslat med transporter, nämligen att frakta varor från A till B, jobbar man nu med lagerhållning, försäljning, förädling, förpackning, distribution och nu även tillverkning.

Samtidigt som branschen diversifieras går den också tillbaka till sitt ursprung – springschasen är tillbaka. Många logistikföretag har förstått att det snabbaste sättet att distribuera varori storstad utförs av cykelbud. Ett av många exempel är Lavk, en ny onlinetjänst där boende i Moskva kan beställa hem mat och livsmedel levererade inom femton minuter. Allt hanterat med hjälp av en armé av cykelbud. Gubbarna på Isbolaget hade nog med ett igenkännande leende dragit på smilbanden åt springschasen.

Text: Peter Höök