Tekniska verken i Linköping inför fossilfri frakt av flygaska

Ny bulkbilen körs på flytande biogas. Foto: Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken i Linköping, NOAH AS och Sørum Transport har införskaffat en bulkbil från Volvo som går på flytande biogas, LBG. Det innebär en minskning av växthusgasutsläpp med 90 procent jämfört med diesel. Nu har den den första transporten av flygaska med den nya bulkbilen från Linköping i Sverige till Langøya utanför Holmestrand i Norge, en sträcka på ca 50 mil enkel väg.

– Detta är en fossilfri frakt av flygaska, och en av de allra första långa tungtransporterna som går på flytande biogas. Vi hoppas och tror att det inte blir det sista, säger chefen för NOAHs hantering och behandling av farligt avfall Tove Stuhr Sjøblom.

Projektet är ett samarbete mellan norska och svenska aktörer på leverantörs-, transportleverantörs- och kundsidan. Bilen väcker uppmärksamhet på båda sidor av gränsen.

– Detta är en milstolpe för den svenska biogassatsningen. Att vi får till gränsöverskridande tungtransporter som går på flytande biogas visar att det går att köra fossilfritt även inom denna sektor, säger Erik Nordell produktansvarig på Tekniska verken i Linköping.

Sørum Transport AS sysslar med miljö och myndigheters ramvillkor och ser att det i framtiden kommer vara ett ännu större fokus på utsläppsfria fordon. Idén med att arbeta mot transport som går på flytande biogas uppstod när Tekniska verken i Linköping bestämde sig för att bygga en fabrik för flytande biogas. Detta skulle göra att en nyckelfaktor för att lyckas var på plats, nämligen tillgången till bränsle i båda ändar av transportlinjen.