Förpackningar för hög säkerhetsnivå

Farligt gods måste det packas på ett säkert sätt. Foto: Zarges

Mareike Bleile, Logistics Industry Product Manager på Zarges skriver att när farligt gods ska transporteras måste det packas på ett säkert sätt för att minimera riskerna för den allmänna säkerheten. För att uppnå detta behövs en förpackningslösning som är i enlighet med lagstadgade bestämmelser som möjliggör säker transport av farligt gods. Innehållet i förpackningen ska inte bara vara skyddat utan man ska också säkerställa att godset transporteras på ett korrekt och säkert sätt. Till exempel så kan farligt gods så som litiumbatterier eller smittförande ämnen läcka, så förpackningen måste vara väl försluten.

Det finns två grundläggande funktioner för förpackningslösningar: innehållet ska vara skyddat och man ska också säkerställa att godset transporteras på ett korrekt och säkert sätt. Särskilda krav kan gälla beroende på skicket eller typen av farligt gods som transporteras. Farligt gods så som litiumbatterier eller smittförande ämnen måste packas säkert för att förhindra exempelvis läckage. 

Olika bestämmelser har resulterat i en uppsättning av internationella regler för att säkerställa en säker transport av farligt gods. Beroende på transportsätt (luftfart, järnväg, vägtrafik, sjötransport), finns det olika föreskrifter som måste följas som gäller för både packning och uppackning av farligt gods. Ju farligare substansen är desto säkrare måste behållaren och förpackningen vara.

Förpackningar för farligt gods av aluminium har många fördelar jämfört med övriga material. Trots den lätta vikten så är de väldigt robusta och hållbara, vilket gör att de kan återvändas många gånger. Dessutom får man en säker tätning samt en hög skyddsnivå även vid extrema påfrestningar.

Källa: Mareike Bleile, Logistics Industry Product Manager på Zarges