Göteborg växer som Sveriges handelsport till världsmarknaden

Sveriges godsflöden är under förändring. Foto: APM Terminals

Färska siffror från branschorganisationen Sveriges Hamnar visar att Göteborg får en allt mer betydande roll som Sveriges handelsport till världsmarknaden.

– Coronapandemin har slagit hårt mot svensk sjöfart och rederierna har tvingats ställa in många anlöp till våra svenska hamnar. Att APM Terminals i Göteborg har kunnat hålla igång och stärka erbjudandet beror bland annat på vår höga kapacitet och våra stabila och pålitliga lösningar i kombination med det fina logistikläget, säger Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

Att Sveriges godsflöden är under förändring, är något som är tydlig. Mindre svenska hamnar sållas bort från rederiernas fartygsslingor och gods flyttas i allt högre utsträckning från Sveriges östkust till västkusten. Färska siffror från branschorganisationen Sveriges Hamnar bekräftar trenden – APM Terminals i Göteborg fortsätter att växa på en sjunkande marknad.

– Under de senaste två åren har vi regelbundet sett att flöden styrs till Göteborg, Coronapandemin har påskyndat denna trend och ger oss samtidigt en unik möjlighet att utöka vår service, inte bara för direktsjöfart utan också feeder och short-sea, förklarar Magnus Lundberg.