SLP växer i Helsingborg

SLP förvärvar Bunkagården Östra i Helsingborg. Foto: SLP

Swedish Logistic Property har förvärvat ännu en attraktiv fastighet i Helsingborg. Säljare är Norrvidinge, som har sitt huvudkontor inom fastigheten. Samtidigt som SLP förvärvar fastigheten har Norrvidinge tecknat ett hyresavtal varigenom bolaget fortsatt hyr fastigheten från SLP under en inledande hyrestid om sex år.

Transaktionen omfattar ett markområde om cirka 14 000 kvadratmeter och byggnadsytor om cirka 2 100 kvadratmeter. SLP tillträdde fastigheten den 31 augusti.

– Vi är glada över att ha fått förtroendet att förvärva Norrvidinges huvudkontor och anläggning i Helsingborg. Fastigheten ligger på ett mycket attraktivt läge och passar väl in i vårt bestånd i Helsingborg. Vi ser fram emot att kunna vidareutveckla fastigheten tillsammans med hyresgästen”, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.

Norrvidinge tillhandahåller transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial i södra Sverige. Bolaget planerar för vidare expansion och utveckling av verksamheten.

– Det känns bra att få en professionell fastighetsägare som partner i vår vidare utveckling av verksamheten i Helsingborg. SLP har hela vägen varit lyhört och lösningsorienterat, vilket är viktigt för ett fortsatt gott samarbete”, säger Per-Eric Troneus som är styrelseordförande i Norrvidinge.