Sluter kretsloppet i biogasrevolutionen

Idag kör Arlas tunga transporter på 100 procent fossilfritt bränsle. Foto: Arla

Arla tar nästa steg i biogasrevolutionen med fyra nya biogasdrivna lastbilar i drift och sluter kretsloppet på mjölkgårdarna. Biogas som produceras av gödsel från Arlagårdarna innebär att klimatavtrycket från kossan blir mindre men även att samhället får ett fossilfritt lokalt producerat drivmedel som kan driva bussar, lastbilar och industrier.

Arla drar igång sin biogasrevolution. Målet är att minska klimatavtrycket från gårdarna och att bli en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle där biogas producerad från kogödsel sluter kretsloppet på mjölkgårdarna. Nu tar man nya biogasdrivna lastbilar i drift vilket ökar efterfrågan på biogas och skapar förutsättningar för de investeringar som krävs på gårdarna.

Biogas framställs av biomassa, till exempel kogödsel och källsorterat hushållsmatavfall, och består till största delen av metan. Biogas kan användas som ett fossilfritt drivmedel till bussar, lastbilar och även i industrin där det kan användas till produktion av värme och el eller som fordonsgas. Biogasproduktion är därför ett effektivt sätt att ta hand om restprodukter från jordbruket och samhällets avfall.

– Biogas producerat från kogödsel minskar klimatbelastningen från gårdarna och är ett fantastiskt fossilfritt drivmedel för lastbilar, bussar och industrin. säger Jonas Carlgren mjölkbonde och styrelseledamot i Arla.