Dagligvaruleverantörernas Förbund lobbar för fossilfria transporter

DLF, antar Fossilfritt Sveriges transportutmaning. Arkivbild

I en debattartikel i Dagens Industri, signerad 21 medlemmar i Dagligvaruleverantörernas Förbund, DLF, går branschen samman för att göra transporter grönare. Samtidigt som man sätter tuffa mål för de egna medlemmarna, ställer branschen också krav på att Sveriges regering ska förbättra förutsättningarna för hållbarare transporter.

Dagligvarumarknaden omsätter i år över 550 miljarder. Bakom varje vara som du köper i en butik eller beställer på en restaurang gömmer sig otaliga led av transporter av olika slag och varierande längd. De behöver snabbt bli fossilfria om Sverige ska nå klimatmålet att minska utsläppen från transporterna med 70 procent till år 2030.

Vi 21 medlemmar i Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF, antar därför nu Fossilfritt Sveriges transportutmaning med sikte på fossilfria transporter redan år 2025. Vi riktar samtidigt fem krav till regeringen för att göra det lättare att göra rätt för dem som följer efter.

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige. Hittills har utsläppen minskat med 18 procent med hjälp av bland annat effektivare motorer och ökad användning av biodrivmedel men på senare år har minskningen avstannat.

Vi måste därför höja tempot med att göra transporterna fossilfria. Dagligvaruleverantörerna har en nyckelroll i detta arbete. Medlemmarna i DLF har många egna transporter men de är också stora beställare av transporter så väl vad gäller råvaror till produkterna som när det gäller leveranser ut till butik.

Just som transportköpare har vi en stor möjlighet att ställa krav på fossilfria transporter.

Tekniskt sett finns det nu många alternativ för den som vill minska utsläppen från transporterna. Lastbilar kan i dag köra på biodiesel, etanol och biogas. Dessutom ska järnvägen och sjöfarten utnyttjas bättre för långväga transporter än vad som görs i dag. Det finns en stor outnyttjad kapacitet för till exempel godstrafik på järnvägen nattetid.

För de kortare transporterna inne i städerna är nu även eldrift en möjlighet som inte bara minskar utsläpp av hälsofarliga partiklar utan också minskar bullernivån så att leveranser blir möjliga under större delar av dygnet.

Eldrift kommer även vara en möjlighet för längre sträckor framöver och förutom de laddbara finns det också nya lastbilar som drivs med bränsleceller och tankas med vätgas.

För transportföretagen måste det finnas möjlighet att ställa om utan att försämra konkurrenskraften. Det viktiga är att nu att skapa långsiktiga spelregler som ger trygghet och förutsägbarhet så att lastbilsproducenter och åkerier vågar investera i fossilfria lösningar och att det finns tillgång till biodiesel i hela Sverige.

DLF:s transportinitiativ och Fossilfritt Sveriges transportutmaning lyfter fram samspelet mellan politik och näringsliv för att på ett framgångsrikt sätt utveckla världens första fossilfria välfärdsland. Därför måste politikerna nu ta beslut som underlättar för företagen att ställa om och göra det gynnsamt för de företag som vill gå snabbt fram.

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Jörgen Friman, vd, DLF, Dagligvaruleverantörers Förbund
Henrik Julin, ordförande DLF, vd, Orkla Foods Sverige
Patrik Hansson, vice ordförande DLF, vd, Arla Foods
Anders Nordquist, vd, Arvid Nordquist
Sofie Eliasson Morsink, vd, Coca-Cola European Partners Sverige
Mats Liedholm, vd, Fazer Sweden
Peter Andersson, vd, Guldfågeln
Johanna Sjöborg, vd, Henkel Norden
Denis Mattsson, vd, HKScan Sweden
John Keding, vd, Melitta Nordic
Ulrika Palm, vd, Midsona Sverige
Jonas Holfve, Country Manager, Nestlé Sverige
Jens Engström, Country Manager, Orkla Care Sverige
Malin Jennerholm, vd, Orkla Confectionary & Snacks Sverige
Anders E Johansson, vd, Polarbröd 
Anders Carlsson Jerndahl, vd, Pågen 
Henrik Samuelson, vd, Santa Maria AB (Paulig) 
Stefan Carlsson, vd, Sia Glass
José Antonio Lalanda, vd, Skånemejerier
Fredrik Spendrup, vd, Spendrups 
Oscar Rosdahl, vd, Svegro
Jonny Olsson, vd, Unilever Sweden

Källa: DLF