Vem tar transporten sista kilometern?

Den stadigt ökande E-handeln har gjort att transportlogistiken har utvecklats kraftigt på bara några få år. Branschen har svarat snabbt och storskaligt på det ökande trycket. Logistikcentra växer som svampar ur jorden och stora satsningar har gjorts på att datorisera logistikflödena.

 

De stora dragen när det gäller att optimera transportvägarna är på plats. Datoriserad logistik har rationaliserat hanteringen av gods från producent till uppsamlingscentra för vidaredistribution till mottagaren. Men fortfarande kvarstår det problem som i dagligt tal kallas ”the last mile” eller sista kilometern. Till det kommer de alltmer alarmerande miljöaspekterna av transportnäringens utsläpp. 

I Sverige står inhemska transporter för en tredjedel av de totala utsläppen. Drygt nio tiondelar kommer från vägtrafik. Och efter att tidigare ha minskat under flera år har utsläppen det senaste året  till och med ökat.

Nu söker transportnäringen nya vägar för att lösa problemen med ”sista kilometern” samtidigt som man tar miljöaspekten på stort allvar. Flertalet åkeriföretag satsar på alternativa drivmedel och försök pågår i storstäderna med småskaliga eldrivna fordon och paketcyklar med olika utformning.

För att hitta lönsamhet i lokala transporter på korta sträckor krävs samordning och delningstjänster. Sannolikt finns det inte en lösning på effektiviseringen av ”den sista kilometern”,  utan en lång rad möjliga vägar att för att hantera problemet. Flera operatörer tar nu Uber som förebild och försöker engagera privata transportörer som via en app tar uppdrag att köra paket från avsändare till kund.

Redan idag finns en mängd appar med syftet att förenkla, hantera och samordna transporter. Men ännu har ingen hittills fått något riktigt genomslag. Budbee är ett färskt exempel på ett företag som agerar mellanhand mellan transportföretaget och mottagare. Fleaty är en nylanserad app som kopplar ihop byggföretag med åkerier och materialleverantörer. Plattformen är en öppen marknadsplats där beställaren knappar in vad man vill ha levererat och till vilken plats. Freelway HIT är ytterligare en annan betaltjänst som samordnar transporter av varor och personer inom och mellan olika organisationer. För att bara nämna några av dessa tjänster som nu finns tillgängliga.

För det är ju inte transportkapacitet som saknas. Vägarna är fulla av fordon, bussar, scooters och allehanda fordon som var och ett skulle kunna vara en potentiell transportör. Vad som saknas är samordning. Många halvtomma privatbilar rullar på våra vägar, kommunala fordon med lastkapacitet, tomma lastbilar på returresor och företagsbilar på uppdrag. Här finns en stor potential att tjäna pengar och värna miljön, både för privatpersoner, regioner och företag. Vad som saknas är samordningen. 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                              Peter Höök