Transport & Logistik 2019;

Virtaul monter
Daniel Wigren

Teknikutvecklingen går allt snabbare och kraven på att företag ska uppgradera ökar. Men det kan vara svårt att räkna exakt på den ekonomiska vinsten när man tillämpar ny teknik, vilket i sig kan bromsa nya initiativ. Några måste dock vara s k drivers och ta täten menar Virtual Manufacturing, ett företag som underlättar processer och hjälper företag att effektivisera produktionsutveckling och logistik.

- Vi befinner oss i en era där det händer mycket, vi måste följa med i den tekniska utvecklingen med små steg i taget, säger Daniel Wigren, VD, Virtual Manufacturing. Här på mässan Transport & Logistik i Göteborg.