Transport & Logistik 2019;

Hans Palmborg, VD och Teknisk chef, visar på olika lösningar inom betong i företagets monter på Transport & Logistik Mässan i Göteborg.
Yttec monter

Betong är ett tidlöst levande material och lämpar sig väl för allt från hallgolv till trafikleder. De yttre påfrestningarna kan ibland vara stora och skador i betongen kan få allvarliga konsekvenser för både komfort och säkerhet. Yttec är en av deltagarna på mässan Transport & Logistik som med punktinsatser och helhetslösningar åtgärdar bland annat skador, vattenproblematik och sättningar.