Schenker fick bättre luft och sänkta kostnader – så gick det till

Avgaser från lastbilar, dammigt gods och partiklar från verksamheten smutsade ner luften på DB Schenkers godsterminal. Läs om hur Camfil löste problemet.

DB Schenker höjde kvaliteten på sin luft och fick dessutom sänkta värmekostnader.

Avgaser från lastbilar, dammigt gods och partiklar från verksamheten smutsade ned luften på DB Schenkers godsterminal i Västerås.

En godsterminal är särskilt utsatt när det gäller smuts och skadliga partiklar i luften. Avgaser från lastbilar, truckar i rörelse och allmänt damm från gods är bara några av anledningarna till att inomhusmiljön blir sämre.

För att rena luften och förbättra arbetsmiljön installerade DB Schenker luftrenare från Camfil. Luftrenarna monterades på strategiska platser i taket och på väggarna, för att rena så stora mängder luft som möjligt och samtidigt rikta luftströmmarna på ett optimalt sätt.

Lennart Grandin är Terminal Manager på DB Schenkers godsterminal i Västerås. Han har arbetat på terminalen både före och efter installationen av luftrenarna.

Länk till filmen på youtube: https://youtu.be/o5rcP1vzZT8

 

– Alla som arbetar här är nöjda. Luften är friskare och temperaturen är betydligt jämnare, säger Lennart. Vår arbetsutrustning som truckar och sensorer slits dessutom inte lika snabbt som förut, eftersom känslig teknik påverkas av skadliga luftpartiklar.

Varm luft stiger uppåt. Luftrenarna är monterade i taket och cirkulerar den redan uppvärmda luften ut i lokalen.

– På så sätt behöver alltså mindre luftvolymer värmas upp på nytt. Där sparar vi mycket, förklarar Lennart.

Förutom en renare och mer hälsosam inomhusmiljö bidrog luftrenarna även till sänkta uppvärmningskostnader.

 

Tillsammans med Chalmers Industriteknik skrevs en rapport om luftrenarnas mätbara positiva effekter.

Den oberoende rapporten som gjorts tillsammans med CIT visar att Camfils luftrenare kraftigt sänkte uppvärmningsbehovet i terminalen. Siffrorna i rapporten visar att terminalen kan sänka sina värmekostnader med 30 procent, mycket tack vare den strategiska placeringen av luftrenarna. De rent hälsomässiga resultaten har ännu inte uppmätts. Relaterad forskning visar att en renare arbetsmiljö bidrar till lägre sjukfrånvaro och högre produktivitet.

Är du intresserad av att läsa rapporten? Beställ rapporten här

Vill du veta mer om våra luftrenare är du välkommen till www.camfil.se