Bråviken Logistik säljer ut

Bråviken Logistik säljer samtliga sina fastigheter. Foto: Bråviken Logistik

Bråviken Logistik-koncernen har ingått ett avtal om att sälja samtliga sina fastigheter. Försäljningen av fastigheterna sker i bolagsform och koncernen säljer därmed samtliga aktier i sina fastighetsägande dotterbolag; Bråviken Norrköping PropCo, Bråviken Nyköping PropCo och Bråviken Flahult PropCo.

Priset i Försäljningen innebär ett fastighetsvärde om 1 800 miljoner kronor, vilket baserat på proformasiffror motsvarar ett pris per aktie efter estimerade transaktionskostnader om cirka 131 kr. Detta tillsammans med samtliga, sedan noteringen 2017 beslutade utdelningar motsvarar en totalavkastning om cirka 51 procent.

– Efter en period med visat intresse för våra fastigheter är vi nu glada över att kunna presentera denna attraktiva affär för våra aktieägare. Intresset för logistikfastigheter har aldrig varit större och avkastningskraven har nu kommit ned på intressanta nivåer. Vi bedömer därför att det är bra timing att sälja bolagets samtliga fastigheter och realisera värdet för våra aktieägare, säger bolagets vd, Johan Åskogh.

Försäljningen är villkorad av att en bolagsstämma i Bråviken Logistik godkänner försäljningen samt ett slutligt godkännande hos köparens investeringskommitté. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort. Förutsatt att båda parterna beslutar om att godkänna Försäljningen beräknas den kunna genomföras i slutet på oktober 2019.

Styrelsen i Bråviken Logistik rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet och godkänna Försäljningen. Flertalet av Bråviken Logistiks största aktieägare har även sedan tidigare ställt sig positiva till Försäljningen.