Hamburg startar en anbudsprocess om inköp av 530 nollutsläppsbussar

Anbudet avser också 50 elektriska ledbussar med en längd på 18 meter. I slutet av 2022 kommer den kompletta elbussflottan att omfatta mer än 160 fordon. Foto: Hamburger Hochbahn

Kollektivtrafikföretaget Hamburger Hochbahn i Tyskland planerar att köpa upp till 530 bussar med nollutsläpp under perioden 2021 till 2025.

För att uppnå detta har företaget offentliggjort anbud för ett motsvarande ramavtal. Det börjar 2021 och 2022 eftersom kollektivtrafikoperatören kommer att köpa betydligt mer än 100 elbussar.

Detta inkluderar 50 elektriska ledbussar med en längd på 18 meter. I slutet av 2022 kommer den kompletta elbussflottan att omfatta mer än 160 fordon.

Från början av 2020 beställer Hochbahn exklusivt bara utsläppsfria fordon. Konverteringen av hela bussflottan med för närvarande 1000 fordon genomförs om tio år och slutförs i slutet av nästa årtionde. Konverteringen till utsläppsfria bussar medför ytterligare ekonomiska kostnader. För dessa nya utgifter strävar Hochbahn efter en tilläggsfinansiering från den federala regeringen.