Vinnande logistikstrategier för sista milen

Bild: DHL

Ny DHL-studie

En ökning av konsumenter boendes i storstäder i utvecklings- och tillväxtländer utmanar återförsäljare och logistikpartners att leverera både snabbare och bekvämt. Företag som kan förbättra sin prestanda inom områden såsom flexibla transportnätverk, automatisering och data kommer att vara bättre positionerade att konkurrera.

Ökad urbanisering gör leveansens sista mil mer komplex och kritisk för e-handelsföretagens framgång, enligt ny forskning från DHL, världens ledande logistikföretag, och marknadsundersökningsföretaget Euromonitor. Med över 600 miljoner människor som förutspås att bo i stadsmiljöer innan år 2030 och med ny teknik som skapar möjligheter för både serviceförbättringar och -avbrott, utmanas online-återförsäljare och deras logistikpartners att omfamna nya djärva metoder för att överleva och konkurrera. I studien Shortening the Last Mile: Winning Logistics Strategies in the Race to Urban Consumer, har DHL och

Euromonitor identifierat de fyra huvudtrenderna som formar sista milen-leveranser i städer – närområdesleveranser, flexibla nätverksleveranser, säsongslogistik och utvecklande teknik – och hur företag kan anpassa sina logistikkedjor för att uppnå konkurrensfördelar på den förändrande marknaden.

– Den sista milen blir alltmer den viktigaste delen i e-handelns logistikkedja, och företagen måste utveckla riktade strategier inom detta område för att konkurrera effektivt, säger Katja Busch, Chief Commercial Officer, DHL. Det handlar inte bara om transporter, utan också om företagens övergripande tillvägagångssätt av att hantera lager – att få rätt vara till rätt plats vid rätt tidpunkt. DHL utvecklar specifika lösningar för att hjälpa e-handelsföretag att nå sina slutkunder snabbt och effektivt, från att utveckla effektivare transporter inom städer till att lägga till mer automatisering i våra leveransnätverk.

I rapporten konstaterades att de största urbana trenderna skapar alla olika utmaningar vad gäller kostnader, servicepåverkan och organisatorisk belastning. Till exempel tillväxten av säsongslogistik till följd av populära semester- och kampanjdagar, som Asiens Single’s Day eller nationella Cyber Days, skapar ett betydande tryck på logistikföretagen att bygga upp ytterligare kapacitet och anställa resurser för att klara av den kortsiktiga volymsvängningen, som i sin tur kan vara svårt att förutspå. Kunder i storstäder kräver snabbhet och bekvämlighet vilket tvingar återförsäljare att se över sin lagerhantering, såsom att ersätta central lagerhållning med en lokal distributionsinfrastruktur vilket kan kräva en mer exakt balansering av lager. Utvecklande teknik skapar möjligheter för nya utmanare att komma in på marknaden, samtidigt som de kräver att etablerade aktörer ska investera försiktigt och integrera nya färdigheter i sin personalstyrka.

För att övervinna dessa utmaningar har DHL och Euromonitor gemensamt identifierat en F.A.D-modell (Flexible Transport Networks, Automation and Data) som ett ramverk för att hjälpa återförsäljare och logistikoperatörer att säkerställa deras konkurrenskraft för den sista milen. Genom att förbättra sina resultat i ökad automatisering, hantering av data och flexibilitet i sina nätverk, kommer e-handelsföretag på alla marknader att bättre kunna hantera lager och öka effektiviteten i sina sista milen-leveranser.

– Den framtida utvecklingen av den snabba och konkurrenskraftiga e-handelsmarknaden är fortfarande oerhört svårt att förutsäga, så företag måste vara smidiga och effektiva samtidigt som de uppfyller kundernas krav, säger Lee Spratt, vd, DHL eCommerce Americas. Den sista milen kräver stor uppmärksamhet eftersom, oavsett hur marknaden utvecklas, kommer den att fortsätta vara en av de viktigaste kontaktpunkterna i kundupplevelsen. De företag som kan bygga effektiva partnerskap för att göra sina leveransnätverk i storstäder mer elastiska, investera i den mest effektiva tekniken för att öka produktiviteten, utnyttja data för att skapa bättre kundupplevelser och, viktigast av allt, hantera deras lager så effektivt som möjligt, kommer att framstå som vinnare på morgondagens dynamiska e-handelsmarknad.