Med säkerhet i luften

För att undvika morgonköerna i bland annat New York, London och Chicago använder DHL även helikoptrar. Foto: DHL
DHL kan transportera det mesta med flygfrakt, dock inte levande djur, vapen eller kvarlevor. Foto: DHL

Rent statistiskt är flyg det säkraste färdsättet och det gäller även frakt. Men hur säkerställer man fraktsäkerhet och vad menar man med säkerhet egentligen? Dags att ta reda på det.

I Solna har DHL Express sitt kontor, fast det mesta händer ute på Arlanda förstås då DHL Express står just för flygdelen av DHLs verksamhet. Redaktionen möter Ann-Kristine Johansson, som är Marketing Director för att tala flygsäkerhet. Med är också Mats Ludvigsson, som är Country Security Manager. Det är han som dagligen brottas med säkerhetsfrågorna.

Lever på säkerhet- Vi lever ju av att leverera rätt paket till rätt plats och dessutom snabbt. Och i ”snabbt” är det också inbyggt ”rätt” eftersom om det blir fel tar det extra tid, berättar Ann-Kristine Johansson.

Hon berättar vidare att det också handlar om att agera internationella specialister och informera kunderna om vad som krävs för att skicka ett paket till just den destinationen de avser. - Vi har webbaserade verktyg som läser av vad som gäller för olika destinationer. Det finns länder som kräver extra information innan man får skicka en försändelse. Vi levererar idag till 221 länder och territorier, vilket är fler än FN har godkänt. Vi har en kontrollkedja av checkpoints för att det alltid ska gå att spåra godset.

Kundvalt interfaceDet är kunderna som väljer hur de vill följa sina försändelser. Det finns olika gränssnitt att välja bland.- En del kunder vill ha besked per mejl, men andra föredrar SMS eller att kolla via datorn. Stora kunder kan få batchlistor. Sedan kan man välja att få levererat till dörren eller till närmaste servicepoint. Vill man ha leveransfönstret lite mindre kan man köpa leverans före 0900 alternativt före 1200.

Säkerheten i luften och 9/11Mats Ludvigsson berättar att flygsäkerhet handlar om två saker. Dels de internationella konventioner som finns och dels hur DHL jobbar för att följa dem. - Det handlar både om medarbetare, utrustning och gods. DHL Express följer IATAs regelverk samt EUs regler som hanteras och tolkas av Transportstyrelsen, så att vi alltid är uppdaterade. Innan Transportstyrelsen diskuterar förändringar av regelverket inom EU finns i Sverige en referensgrupp som träffas så att Myndigheten och operatörerna har samsyn på förändringen och dess påverkan.   

-9/11 var en vändpunkt som medförde många ändringar i säkerhetsrutinerna.                                                                                                       - Allt gods scannas och röntgas. Det finns barcodes på allt för att säkerställa sökbarheten. Dessutom gör man manuella kontroller och vi har ett nära samarbete med tullen, berättar Ann-Kristine.

Flera flygplatser och expansion- Vi har stor verksamhet ute på Arlanda och även på Landvetter. Från och med 2011 har vi också verksamhet på Örebro Airport. Vi har verksamhet i Malmö också, men där flyger vi ifrån Köpenhamn. Vi har en sorteringsanläggning i Västberga som kommer att expandera till att bli en så kallad ”full gateway” 2016. Även på Landvetter sker en expansion just nu fram till 2016, berättar Mats.

 

Globalt träningsprogramDHL Express har ett träningsprogram som de hundratusen medarbetarna får gå igenom, kallat CIS. Förkortningen står för ”Certified International Specialist”.- Vår styrka är att trots att vi är globala har vi respekt för det lokala och vi är uppmärksamma på lag- och kulturskillnader. ”Simplicity” var ett ledord för oss redan från starten 1969. 1969 startade Adrian Dalsey, Larry Hillblom och Robert Lynn en kurirservice mellan San Fransisco och Honolulu avseende dokument. Godset fraktades per båt, berättar Ann-Kristine.

”End to End Performance”Det händer förstås att märkningen på ett paket trillar av eller så. Då finns det en ”Lost and Found” – ett internt globalt sökverktyg där man kan söka efter okända försändelser och kanske känna igen ett paket som kommit bort, berättar Mats.- Men vi har 97 procent i ”End to End Performance” så det är väldigt få avvikelser. Vi når hela Europa inom 24 timmar eller kortare till och med. Ibland krävs speciella åtgärder för att effektivt komma fram. I Amsterdam har vi en gul kanalbåt som levererar till DHL-cyklister som sedan distribuerar till slutmottagaren. På gula DHL-cyklar. I New York, London och Chicago använder vi till och med helikopter för att undvika morgonköerna, avslutar Ann-Kristine Johansson.