Koncernbolag samlas under nytt namn

Susanne Jangdal, vd för Shorelink

Från och med mars har Bottenvikens Stuveri, Bay of Bothnia, Bröderna Svärdsudd Traktorer och Luleå Shipping bytt namn till ShoreLink och kommer att vara verksam i tre affärsområden: ShoreLink Terminal, ShoreLink Transport och ShoreLink Shipping.

– Koncernen består av många varumärken som vi nu vill samla under ett gemensamt namn. På det här sättet vill vi skapa en tydligare profil och göra det enklare för våra kunder att kommunicera med oss, något som inte minst är viktigt med tanke på våra utländska kunder, säger Susanne Jangdal, vd för det nya bolager till Sjöfartstidningen.

ShoreLink har sitt säte och huvudkontor i Piteå. Företaget bedriver verksamhet i hamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix, gemensamt hanteras årligen 5 miljoner ton gods i dessa hamnar. Koncernens omsättning uppgår till cirka 200 miljoner kronor per år. ShoreLink har 180 anställda medarbetare och 110 fordon som används i verksamheten.