Bravida tar över driften i Rosersberg

Foto: Bengt Alm

Varje dygn hanteras omkring två miljoner brev av cirka 500 medarbetare på svensk-danska Postnords postterminal i Rosersberg. Bravida har tidigare gjort alla installationer i jätteterminalen och tar nu över ansvaret för drift och underhåll av den energieffektiva byggnaden.

Postterminalen är 49 000 kvadratmeter stor och angörs dagligen av 200 fordon. Tåg hämtar och lämnar varje dygn post inne i terminalen. Bravida har varit med och gjort alla installationer i terminalen som stod klar i augusti i år.

– Varje dygn hanteras omkring två miljoner brev i terminalen vilket ställer höga krav på att el, vs och ventilation fungerar problemfritt. Med ett helhetsansvar för driften och underhållet säkerställer vi att så sker, säger Hamid Bakhtiari, kundansvarig på Bravida TSM och anvarig för driftsunderhållet med Postnord i ett pressmeddelande.

Sammanlagt får 800 000 hushåll och 77 000 företag sin post levererad via brevterminalen i Rosersberg. Terminalen har låg energiförbrukning och på taket finns 2 000 kvadratmeter solceller.