Kraftig expansion i svenska hamnar

Foto: Ostkusthamnar i samverkan

De svenska hamnarna, och ostkusthamnarna i synnerhet, har gynnats av den rådande högkonjunkturen – och den positiva trenden ser ut att fortskrida.

– Svensk industri går starkt, och fler ser nu i större utsträckning de hållbara möjligheter som sjöfart innebär, säger Ola Hjärtström, marknadschef Norrköpings Hamn.

Flera medier har den senaste tiden tagit tempen på svenska hamnars utveckling. Godsmängden ökar i 10 av de 15 största svenska hamnarna och i fjol ökade godsmängden 2,3 procent. Årets utveckling pekar i samma riktning – under första kvartalet steg volymerna med 2,6 procent.

– Den rådande högkonjunkturen är en bidragande orsak till godsökningen, samtidigt ser vi en tilltagande politisk vilja att prioritera sjöfartssatsningar. Ett av de senare exemplen på detta är inrättandet av det nationella godstransportrådet, där man bland annat arbetar för att stimulera till mer sjöfart. Satsningen sänder tydliga signaler till aktörerna på marknaden och den början till förändring vi nu ser kommer förhoppningsvis att fortsätta. Vi ser nu att företag börjar se fördelarna med sjöfart i logistikkedjan och det ska bli spännande att följa utvecklingen, säger Ola Hjärtström, marknadschef Norrköpings Hamn.

Sundsvall ökade hanteringsvolymerna med 59 procent, följt av Umeå och Norrköping med 50 respektive 39 procent. Den största ökningen, sett till den totala volymen, står dock Gävle för som ökade med 31 procent till en årlig hantering av 209 550 tjugo fots-containrar.

– Det är glädjande att fler företag fått upp ögonen för sjöfart. Volymökningarna banar också väg för kommande satsningar och stärker grunden för att göra sjöfarten ännu mer hållbar och effektiv, fortsätter Ola Hjärtström.

DI rapporterade tidigare i år att de största svenska hamnarna planerar investeringar på över 18 miljarder kronor. Mycket görs i Göteborg – men även på ostkusten. Stockholms Hamnar gör en stor investering i Norviks hamn, med planerad invigning i maj 2020. Gävle Hamn kommer att fördubbla kapaciteten på containerterminalen och Norrköpings Hamn satsar på en utbyggnad med längre kajer och ökad kapacitet. Luleå Hamn investerar för en anslutning till malmbanan och planerar för omfattande muddringsverksamhet, vilket innebär att man kommer kunna tredubbla fartygsstorlekarna och reducera fraktkostnaderna till kontinenten.

Källa: Ostkusthamnar i samverkan

K