NFO Drives tar avtal med SAAB Kockums

Foto: NFO Drives

NFO Drives skriver ramavtal med SAAB Kockums om leveranser av NFO Drives störningsfria frekvensomriktare till SAAB Kockums ytfartyg samt ubåtar.

SAAB Kockums har identifierat NFO Drives unika teknik. Den erbjuder bland annat störningsfri och mycket exakt motorkontroll med lång och säker livslängd. SAAB Kockums kunder är mycket krävande vad avser tillgänglighet och störningsfri drift. NFO Drives produkter kommer att användas både i nykonstruktion och modifiering av fartyg.

Omsättningen för NFO Drives förväntas på kort sikt inte att påverkas, men det säkrar NFO Drives och SAAB Kockums samarbete långsiktigt. Samarbetet och SAAB Kockums val av NFO Drives störningsfria frekvensomvandlare är en bra referens samt kommer att ha betydelse vid kontakter med andra potentiella kunder.

– Vi ser detta som ett positivt steg i ett bra samarbete, säger Johan Braun VD för NFO Drives AB. Det är en bra referens för kunder med avancerade applikationer med behov av störningsfria frekvensomvandlare, fortsätter Johan Braun.