Sveriges Åkeriföretag välkomnar mobilförbud vid körning

Foto: Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är positiv till regeringens beslut om att förbjuda förare från att hålla mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i handen under körning. ”Vi uppskattar att denna nya lagstiftning nu kommer, eftersom det syftar till att höja trafiksäkerheten vilket är en mycket viktig fråga” säger vd Rickard Gegö.

Beslutet att förbjuda handhållande av mobil kommunikationsutrustning från och med 1 februari 2018 ligger i linje med Sveriges Åkeriföretags mål om att sträva efter en ökad säkerhet på våra vägar.

En bra arbetsmiljö och sunda villkor för näringen är högt prioriterad bland medlemsåkerierna.
– Vi vet att en av de saker som efterfrågas är att man som förare har en dräglig arbetstillvaro. Att övriga medtrafikanter då inte i försätter sig själv och andra i fara på grund av att man hanterar olika apparater vid sidan av körning är då ett steg i rätt riktning, säger Rickard Gegö.

Han fortsätter:

– Vi är ju det enda landet kvar i Europa tillsammans med Malta som inte har ett sådant förbud. Därför är det på tiden att vi också förtydligar lagstiftningen i Sverige, ett beslut som vi ser som ett självklart steg.

Risken för distraktion är en viktig faktor som ligger till grund för den nya regeln i Trafikförordningen.
– Studier har visat att exempelvis sms: ande under färd ökar olycksrisken med ungefär 23 gånger, så det är bra att det snart blir helt förbjudet, säger Rickard Gegö.

Den senaste bestämmelsen från 2013 innebar en tydlig skärpning. Sedan dess är förare endast tillåtna att använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning så länge det inte utgör någon trafikfara.
Källa: Sveriges Åkeriföretag