Innovativ upphandlingsform i E20-projekt

E20 i höjd med Vårgårda. Foto: Trafikverket

E20 Vårgårda–Ribbingsberg är den första totalentreprenaden där Trafikverket låter entreprenören ansvara för samrådsunderlaget. Projektet beräknas spara cirka 30 miljoner på den innovativa upphandlingsformen. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Projektet E20 Vårgårda–Ribbingsberg är en delsträcka i satsningen E20 genom Västra Götaland. Det unika med projektet och totalentreprenaden är att nyttja entreprenörens kunskap och erfarenhet redan i utredningsskedet. Det innebär att entreprenören är delaktig i samrådsunderlag, samrådshandling och val av lokalisering, vägplan samt bygghandling.

– Detta är banbrytande av Trafikverket och en riktig totalentreprenad, säger Fredrik Indevall som är entreprenörens projektledare på Veidekke. Branschkollegorna är nyfikna och följer projektet med stort intresse, fortsätter han.

Genom samarbetet kan bygghandlingen anpassas till entreprenörens byggmetod från början vilket betyder att de kan projektera samtidigt som vägplanen tas fram. Trafikverket som är beställare är ansvarig genom hela projektet så att viktiga värden såsom natur, miljö och kultur beaktas.

– Projektet E20 Vårgårda–Ribbingsberg är en pilotupphandling där möjligheterna till effektiviseringar och innovationslösningar ökar. Vi ska nu utvärdera och se hur vi kan applicera det på andra projekt inom Trafikverket, säger Anders Böhn, inköpsansvarig i projektet.

Budgeten för E20 Vårgårda–Ribbingsberg är cirka 290 miljoner kronor. Genom samverkan beräknar projektet att de spara cirka 30 miljoner kronor. Bygghandlingen beräknas också kosta en tredjedel mindre jämfört med vad den brukar då en projekterande konsult upphandlas separat. Själva byggnationsfasen beräknas också bli något billigare tack vare ett tätt samarbete mellan konsult och entreprenör.

Den aktuella sträckan ingår i det större projektet E20 Vårgårda-Vara.
E20 Vårgårda-Vara ska bli 26 km mittseparerad landsväg, varav 7 km med 2+2-väg i ny sträckning eller befintlig sträckning. Resterande 19 km ska byggas i befintlig sträckning och minst 8 km av denna sträcka ska bli 2+2-väg, det vill säga två körfält i vardera riktningen med mitträcke.
E20 Vårgårda-Vara är indelad i tre etapper: Vårgårda-Ribbingsberg, Ribbingsberg-Eling och Eling-Vara.
Åtgärderna finansieras genom nationell plan och medfinansiering för utbyggnad av fem huvudetapper på sträckan Vårgårda-norr om Mariestad.
E20 ska projekteras och hanteras för att kunna ingå i transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). Planerad byggstart 2020.
Källa: Trafikverket